Kompetenceprofil

Uddannelsen sigter mod at give kompetence inden for disse områder:  • Et vidensgrundlag der omfatter børne- og ungdomskultur, legekultur, børn og unges sociale og kulturelle livsvilkår, historiske og aktuelle udtryksformer, klassiske og moderne medier, samt kulturformidling, pædagogik og æstetiske læreprocesser

  • Et teoretisk og metodisk grundlag til at analysere og reflektere børne- og ungdomskulturelle fænomener, pædagogiske, æstetik- og mediefaglige samt kulturelle forhold og problemstillinger – og til at arbejde med forskningsbaserede projekter, erfaringsbearbejdning og formidling

  • Praksisfærdigheder i brugen af værktøjer til udførelse af kulturelt, pædagogisk, æstetik- eller mediefagligt udviklingsarbejde, projekt eller produkt.

  • Uddannelsen giver en tværfaglig kompetence på universitetsniveau og henvender sig bredt til undervisere i kulturfag samt til konsulenter og producenter af kulturprodukter til børn og unge.