Skip to main content
  • Dato

    27. oktober 2021
  • Pris

    1.900 DKK ekskl. moms
  • Sted

    SDU Odense
  • Del

Tilmeld

Temadag for gymnasielærere: FN’s verdensmål - fra politisk idé til global forandring

Hvem:
Hvornår: 27. oktober 2021 kl. 09:30
Varighed:  1 dag
Hvor: SDU Odense

I 2015 vedtog FN de 17 Verdensmål. De skulle realiseres i 2030. Verdensmålene - 17 mål og tilhørende delmål - repræsenterer en bred tilgang til, hvordan  en bæredygtig udvikling kan sikres. De er blevet en dominerende guide for nationale og internationale, statslige såvel som private, aktører. De er et mindset eller et kompas, som mange har tilkendegivet at ville abonnere på og navigere efter.
Vedtagelsen af Verdensmålene er derfor noget af en landvinding for FN – en organisation, er er blevet kaldt en tandløs snakkeklub uden reel indflydelse. Verdensmålene har dog også været udsat for kritik. Er de overhovedet realistiske? Kan fattigdom virkelig være udryddet i 2030?, og er der relevante problematikker, der ikke er med i målene? Hvad er konsekvenserne af det?

Målgruppe: Undervisere i samfundsfag, historie, innovation og økonomiske fag

Undervisere: Prorektor Sebastian Mernild, Lektor Kristine Kjærsgaard, Institut for Historie, professor Søren Askegaard, Institut for Marketing og Management  og professor Peter Viggo Jakobsen, Institut for Statskundskab