• Dato 25. november 2020
  • Pris 1.900 DKK ekskl. moms
  • Sted SDU Odense
  • Del
Tilmeld

Temadag for gymnasielærere: FN’s verdensmål - fra politisk idé til global forandring

Hvem:
Hvornår: 25. november 2020 kl. 09:30
Duration:  1 dag
Hvor: SDU Odense

I 2015 vedtog FN de 17 Verdensmål. De skulle realiseres i 2030. Verdensmålene - 17 mål og tilhørende delmål - repræsenterer en bred tilgang til, hvordan forskellige aktører bør agere fremadrettet med henblik på at sikre især en bæredygtig udvikling. De er blevet en dominerende guide for nationale og internationale, statslige såvel som private, aktører. De er et mindset eller et kompas, som det udbredte flertal har tilkendegivet at ville abonnere på og navigere efter.
Vedtagelsen af Verdensmålene er derfor noget af en landvinding for FN – en organisation, er er blevet kaldt en tandløs snakkeklub uden reel indflydelse. Verdensmålene har dog også været udsat for kritik. Er de overhovedet realistiske? Kan fattigdom virkelig være udryddet i 2030? Ydermere kan man spørge, om der er relevante problematikker, der ikke er med i målene? Hvad er i så fald konsekvensen heraf?

Målgruppe: Undervisere i samfundsfag, historie, innovation og økonomiske fag

Undervisere: Lektor Kristine Kjærsgaard, Institut for Historie, professor Søren Askegaard, Institut for Marketing og Management  og professor Peter Viggo Jakobsen, Institut for Statskundskab