• Dato 28. januar 2020
  • Pris 1.900 DKK ekskl. moms
  • Sted SDU Odense
  • Del
Tilmeld

Temadag for gymnasielærere: Ulighed og sammenhængskraft

Hvem:
Hvornår: 28. januar 2020 kl. 09:30
Duration:  1 dag
Hvor: SDU Odense

Danmark er – i sammenligning med de fleste andre samfund – et land præget af meget lidt ulighed og høj sammenhængskraft. Men der er sprækker i velfærdsidyllen. Uligheden vokser, og det samme gør frygten for, at nogle grupper bliver koblet helt af samfundsviklingen.
Det kan føre til et Danmark som er meget mere opdelt. Politisk har det fx givet sig udtryk i mantraet om ”et Danmark i balance” og en voksende frygt for såvel det danske demokrati som velfærdssamfundets fremtid.
Ulighed har imidlertid mange dimensioner: Filosofiske, økonomiske, sociale, kulturelle, kønsmæssige, demografiske og rumlige. Det er derfor ikke en let balanceakt, vi står midt i. På denne temadag vil en række forskere fra forskellige discipliner tage spørgsmålet om ulighed og sammenhængskraft til behandling.

Målgruppe: Undervisere i samfundsfag, filosofi og historie

Undervisere: Bl.a. lektor Lasse Nielsen, IKV, prof. Klaus Petersen, Institut for historie og Danish Centre for Welfare Studies, Institut for Statskundskab, SDU.   

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies