Skip to main content
  • Dato

  • Pris

    9000 kr.
  • Sted

    SDU Odense og online
  • Del

Tilmeld

Verifikation af høreapparattilpasning – REM og Frit Felts målinger

Hvem: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Varighed:  10 dage
Hvor: SDU Odense og online

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er tilrettelagt for fagpersoner med en uddannelse som audiologiassistent eller tilsvarende uddannelse på samme niveau, eller en bacheloruddannelse i audiologi/audiologopædi eller en kandidatuddannelse i audiologi/audiologopædi. 

 

Hvad opnår du på kurset?

Lovgivning omkring høreapparatbehandling er under revision. Kurset fremtidssikrer dig til at kunne håndtere forventede nye krav om verificering af høreapparatbehandling og således optimere patient/klientbehandlingen. Kurset er målrettet til dig der har en relevant audiologisk uddannelse og ønsker at videreudvikle din viden og dine kompetencer inden for verifikation af høreapparattilpasning – REM og Frit Felts målinger.
Kurset giver en dybdegående viden om og forståelse af den teori og teknik der ligger bag REM målinger og Frit felts målinger. Den giver desuden mulighed for dybdegående forståelse af måleresultaterne og evne til at reflektere over og tage konsekvens af resultaterne. Den teoretiske viden bliver fulgt af en række praktiske øvelser hvor du får lejlighed til at afprøve din viden i praksis. Læs mere om kurset.

 

Hvordan?

Kurset afvikles over i alt 10 gange. Der er forberedende litteratur og materiale til hver undervisergang. Pensum er på et ikke kompliceret engelsk. Den ene lærebog (Harvey Dillon, Hearing aids, 2nd edition 2012) skal erhverves. Den anden lærebog samt anden litteratur kan gratis downloades fra SDU´s bibliotek.
Undervisningen afvikles dels online og dels med fysisk tilstedeværelse.
Du får i god tid inden kursusstart link til undervisning og kontaktperson. Den første digitale undervisningsgang er tilrettelagt med henblik på at sikre dig kendskab til og anvendelse af de digitale platforme der anvendes ved kurset, herunder bl.a. adgang til litteratur på SDU-biblioteket hvorfra du downloader den ene lærebog samt andet undervisningsmateriale.  Derudover gennemgås tankerne bag strukturen for kurset, de grundlæggende komponenter i en REM måling samt basiskurverne.

Datoer: Første kursusdag er online d. 8.9.2022 kl. 14.00-16.00. 
Der indgår i alt 7 online kursusdage, 8.9; 15.09, 22.09, 29.09, 13.10,27.10, 10.11.2022; alle dage med undervisning fra kl. 14.00 - kl. 16.00
Der indgår desuden 3 dage med tilstedeværelse på SDU Campus Odense skemalagt i weekends: 24.09, 29.10, 12.11.2022.

Pris:  9000kr.
Teknisk Landsforbund (TL) giver et tilskud på 1500 kr. for medlemmer, hvis du som medlem tillader SDU kontakt med TL, for verificering af dit medlemskab.

Sted: 7 kursusgange afvikles online. 3 kursusgange er tilrettelagt på dage i weekender, på Campus SDU Odense.  

 

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er mandag d.8.8.2022. Kurset oprettes hvis der er minimum 28 deltagere tilmeldt. Pladserne på kurset er begrænsede. Man optages efter ”Først til mølle” princippet.

Efter 8.8.2022 er tilmeldingen bindende, og det er ikke muligt at afmelde pladsen eller få refunderet kursusgebyr efter denne dato. En kollega kan overtage pladsen ved eventuelt forfald.

Tilmeld dig her.

 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende kursusforløbet, kontakt da Helle Jung Andersen, hjung@health.sdu.dk.
Hvis du har spørgsmål vedrørende tilmelding eller betaling af kursusafgift, kontakt da Dorte Winther, dowi@health.sdu.dk.