• Dato
 • Pris 9.700 DKK ekskl. moms
 • Sted København & Kolding
 • Del
Tilmeld

Småbørns mentale sundhed - en metode til forebyggelse

Hvem: Sundhedsplejersker
Duration:  4 dage
Hvor: København & Kolding

 

Hvem henvender kurset sig til?

 • Sundhedsplejersker, der arbejder med opsporing og indsatser overfor mental sårbarhed hos småbørn
 • Ledende sundhedsplejersker

Hvad opnår du på kurset?

 • Undervisning i den validerede metode PUF, der som den eneste metode dækker hele spektret af psykisk udvikling og funktion hos små børn. 
 • Adgang til at benytte metoden, som er baseret på videnskabelig evidens, og som er udviklet og valideret til danske sundhedsplejeordninger og allerede implementeret i en række danske kommuner.

PUF giver jer:

 • værktøjer til at opspore mental sårbarhed hos 9-10 måneder gamle børn
 • guidelines til basale indsatser, som kan stimulere barnets udvikling og reducere risiko for forværring af mentale helbredsproblemer
 • redskaber til at kommunikere med forældre til småbørn omkring barnets psykiske udviklingsbehov
 • en vej til at optimere kommunikationen omkring barnets psykiske udviklingsbehov i det tværsektorielle samarbejde, herunder ved overgang til pasning udenfor hjemmet

 

Ingen tidligere metoder dækker så bredt som PUF

Forskning i børns psykiske og sociale udvikling viser, at de første leveår er den vigtigste periode i barnets liv, hvis udviklingen af psykiske vanskeligheder skal forebygges.

En opdateret oversigt over kommunernes forebyggende indsatser viser imidlertid, at når det gælder forebyggelse af psykiske vanskeligheder opfylder ingen af de tidligere tilgængelige metoder de nødvendige betingelser.

PUF- programmet udfylder et hul i de hidtidige forebyggelsesmetoder, ved at dække hele spektret af mental sårbarhed, og ved at være tilkoblet en systematisk tilgang til kommunikationen til forældrene, og til tilrettelæggelse af tidlige indsatser i kommunen.  PUF- programmet omfatter foruden uddannelse af sundhedsplejersker, manual for systematisk undersøgelse af barnet og tilbagemelding til forældre, samt guidelines for basale indsatser.

Programmet er udviklet i 2018, og pilot-implementeret i 17 kommuner på tværs af regionerne i Danmark i 2018-2019.

 

1. Hold: 25. februar | 29. september | 12. januar | 24. marts 2020/21 | København
2. Hold: 20. august | 26. november | 25. februar | 27. maj 2020/21 | Odense
3. Hold: 18. august | 18. november | 9. februar | 18. maj 2020/21 | København
4. Hold: 10. september | 1. december  | 2. marts | 3. juni 2020/21 | Kolding

 

Kontakt

Janni Ammitzbøll
Mail: jaam@sdu.dk
Tlf: 6550 7847