Skip to main content
 • Dato

 • Pris

  9.700 DKK ekskl. moms
 • Sted

  København, Odense og Kolding
 • Del

Tilmeld

Små børns mentale sundhed - PUF-programmet - en metode til forebyggelse

Hvem: Sundhedsplejersker
Varighed:  To kursusdage og en booster eftermiddag af to timers varighed
Hvor: København, Odense og Kolding

Hvem henvender kurset sig til?

 • Sundhedsplejersker, der arbejder med opsporing og indsatser overfor mental sårbarhed hos små børn og deres ledere.

Hvad opnår du på kurset?

 • Kurset giver dig indsigt i hvad der er tegn på mental sårbarhed hos små børn
 • Du lærer om PUF-metoden, og hvordan du kan bruge den i din almindelige praksis 
 • Du opnår viden om en basal systematisk indsats i sundhedsplejen, som dækker alle områder af et lille barns psykiske udvikling og funktion
 • Du får redskaber til at hjælpe forældrene til større indsigt og forståelse af barnets udviklingsmæssige behov.
 • Du får en formaliseret uddannelse og adgang til at bruge PUF-programmet i dit daglige arbejde.

 

PUF-programmet giver dig:

 • værktøjer til at opspore mental sårbarhed hos 9-10 måneder gamle børn
 • guidelines til basale indsatser, som kan stimulere barnets udvikling og reducere risiko for forværring af mentale helbredsproblemer
 • redskaber til at kommunikere med forældre til små børn omkring barnets psykiske udviklingsbehov
 • en vej til at optimere kommunikationen omkring barnets psykiske udviklingsbehov i det tværsektorielle samarbejde, herunder ved overgang til pasning udenfor hjemmet
   

Ingen andre metoder dækker så bredt som PUF-programmet

Forskning i børns psykiske og sociale udvikling viser, at de første leveår er den vigtigste periode i barnets liv, hvis udviklingen af psykiske vanskeligheder skal forebygges.

En opdateret oversigt over kommunernes forebyggende indsatser viser imidlertid, at når det gælder forebyggelse af psykiske vanskeligheder opfylder ingen af de tidligere tilgængelige metoder de nødvendige betingelser.

PUF- programmet udfylder et hul i de hidtidige forebyggelsesmetoder, ved at dække hele spektret af mental sårbarhed, og ved at være tilkoblet en systematisk tilgang til kommunikationen til forældrene, og til tilrettelæggelse af tidlige indsatser i kommunen.  PUF- programmet omfatter foruden uddannelse af sundhedsplejersker, manual for systematisk undersøgelse af barnet og tilbagemelding til forældre, samt guidelines for basale indsatser.

PUF-programmet er udviklet af danske sundhedsplejersker og småbørnsforskere og valideret i 17 kommuner; det implementeres aktuelt på tværs af regionerne i Danmark.

Hvis du vil vide mere om PUF-programmet, kan du læse en beskrivelse af uddannelsen i PUF-programmet her.

Starter i 2021/22:

5. Hold: 17. august | 18. november 2021 | Online booster-dag 1 d. 26. jan. og boosterdag 2 d. 21. april 2022 (kursus foregår i Slagelse)

6. Hold: 17. juni | 30. september 2021 | Online booster-dag 1 d. 9. december (kursus foregår i Fredericia)

7. Hold: 19. august | 23. november 2021 | Online booster-dag 1 d. 24. februar 2022 (kursus foregår i København) 

8. Hold: 26. august | 30. november 2021 | Online booster-dag 1 d. 3. marts 2022 (kursus foregår i København)                        

9. Hold: 28. oktober | 7. februar 2022 | Online booster-dag  d. 2. maj 2022 (kursus foregår i Vejle)

10. Hold: 8. december | 30. marts 2022 | Online booster-dag d. 9. juni 2022 (kursus foregår i København)   

11. Hold: 23. februar 2022 | 15. juni 2022 | Online booster-dag d. 14. september 2022 (kursus foregår i København)

12. Hold: 9. marts | 22. juni 2022 | Online booster-dag  d. 28. september 2022 (kursus foregår i Odense/Vejle, afventer lokation)

 

 

 

 

Kontakt

SIF Kursusteam
sifevent@sdu.dk
6550 7777