Skip to main content
  • Dato 11. september 2020
  • Pris 10.500 DKK
  • Sted SDU Odense
  • Del
Tilmeld

Sammenhæng og samskabelse i rehabilitering | MR

Hvem:
Hvornår: 11. september 2020 kl. 09:00
Duration:  4 dage
Hvor: SDU Odense

Undervisningsdatoer: 11. september | 3. oktober | 13. november | 4. december

Master i rehabilitering seminar maj19 

Hvem henvender kurset sig til? 

Kurset henvender sig til dig, der enten er leder, koordinator, udviklingskonsulent eller praktiker og har rehabilitering som væsentligste arbejdsområde i enten sundhedssektoren eller i den sociale sektor.

 

Hvad opnår du på kurset? 

  • Værktøjer til at beskrive, planlægge og gennemføre et samskabelsesprojekt i egen praksis
  • Metoder til at skabe løsninger på sammenhængsproblemer i rehabilitering i samarbejde mellem forskelligartede parter og under givne rammer.
  • Viden der gør dig i stand til at diskutere rehabiliteringens aktuelle rammebetingelser, i særlig grad juridiske rammer og informations- og kommunikationsteknologiske rammer for rehabiliteringsforløb
  • Viden til at kunne redegøre for samskabelsens teorigrundlag og metoder

 

Innovativ tilgang til at skabe løsninger på sammenhængsproblemer 

En af de helt store udfordringer i rehabilitering er at få alle aktører til at spille sammen omkring den enkelte borgers behov og ønsker.

Borgeren skal opleve sammenhæng, tryghed og effektivitet i sit rehabiliteringsforløb, uanset hvilken fagperson borgerne er i kontakt med, og uanset om borgeren befinder sig på sygehus, i et kommunalt tilbud eller i hjemmet.

Det stiller store krav til alle faggrupper, der skal samarbejde på tværs af faggrænser og sektorer.

Formålet med dette kursus er at introducere til ’samskabelse’ som innovativ tilgang og metode til at skabe løsninger på sammenhængsproblemer i rehabilitering i samarbejde mellem forskellige parter og under givne rammebetingelser.

Når du tager dette kursus, får du viden og kompetencer til at kunne udvikle sammenhæng i rehabiliteringsforløb ud fra bruger- og organisatoriske perspektiver, under inddragelse af offentlige og private aktører og organisationer samt lokalsamfund.

Du vil desuden lære at vurdere rammebetingelsernes indflydelse på sammenhængende rehabiliteringsforløb, og hvordan du skal agere på de dilemmaer, der opstår i forbindelse med samskabelse mellem forskellige fagprofessionelle og brugere.

Se kursets fagbeskrivelse


Hvorfor tage et masterkursus?

På SDU har du mulighed for at følge et eller flere fag fra vores masteruddannelser. 
Dette kursus er en del af Master i rehabilitering.

På kurset vil der både være medstuderende, der tager en hel masteruddannelse og nogle, der kun tager dette fag. Du vil således få rig mulighed for at udveksle erfaringer samt netværke med ligesindede fagfolk. 

Fordele ved masterkurser:
  • Du får præcist de værktøjer og teorier, du måtte have brug for i dit arbejde
  • Et godt alternativ til et længere studieforløb
En bestået eksamen giver dig ECTS-point, du kan overføre, hvis du senere vil begynde på en masteruddannelse. Så er du allerede godt i gang.

 

Adgangskrav

For at deltage på kurset skal du opfylde uddannelsens formelle adgangskrav