• Dato 21. februar 2020
  • Pris DDK 12.075
  • Sted SDU Odense
  • Del
Tilmeld

Sundhedsjura

Hvem: Ansatte i kommuner og regioner, som arbejder i det sundhedsfaglige område.
Hvornår: 21. februar 2020 kl. 09:00
Duration:  4 dage
Hvor: SDU Odense

21. februar | 7. marts | 24. april | 15. maj

Hvem henvender kurset sig til? 

Ansatte i kommuner og regioner, som arbejder i det sundhedsfaglige område.

 

På kurset opnår du blandt andet:

  • Viden om de retlige normer der gælder på sundhedsområdet og som gør dig i stand til selvstændigt at kunne identificere og forholde dig til sundhedsretslige problemstillinger
  • Metoder til at anvende reglerne om patienters retsstilling f.eks. patienters ret til selvbestemmelse, aktindsigt, sundhedspersoners tavshedspligt og reglerne om videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger
  • Værktøjer til at navigere i det retlige landskab på sundhedsområdet i kommuner og regioner
  • Teoretisk og praktisk kendskab til de retslige normer og regler, som gør dig i stand til at navigere i legalitetsprincippet, patienters rettigheder, sundhedspersoners ansvar og myndigheders pligter
 

 

Lær at navigere i sundhedsloven

Hvor langt skal en sundhedsperson gå i sin information til patienten?
Har pårørende altid ret til information om familiemedlemmers sygdom?
Kan mindreårige børn få aktindsigt i deres journal?
Må andre end læger ordinere smertestillende medicin?
Må sygehuset ved udskrivning af patienten automatisk sende sygeplejerapporten til hjemmesygeplejen?
Er genoptræningsplanen bindende for kommunerne ?
Må patientjournalerne bruges til kvalitetsudviklingsprojekter ? 

På masterkurset i sundhedsjura får du et teoretisk og praktisk kendskab til de retslige normer og regler, som gør dig i stand til at navigere i legalitetsprincippet, patienters rettigheder, sundhedspersoners ansvar og myndigheder pligter.  

 

Undervisning af førende forskere i sundhedsret 

Du vil blive undervist af et hold at kompetente undervisere med praktisk teoretisk indsigt,  bl.a. lektor, ph.d. Kent Kristensen, der ofte bliver brugt som kommentar i radio og tv om sundhedsjuridiske problemstillinger.  

 

Hvorfor tage et masterkursus?

På SDU kan du følge enkeltfag fra vores masteruddannelser. Kurset er en del af Master i offentlig kvalitet og ledelse

Fordele ved masterkurser:
  • Du får præcist de værktøjer og teorier, du har brug for
  • Et godt alternativ til et længere studieforløb

En bestået eksamen giver dig 5 ECTS-point. Point du kan overføre, hvis du senere vil begynde på en masteruddannelse. Så er du allerede godt i gang.
Se kursets fagbeskrivelse


Tilmelding og adgangskrav

Følg vejledningen for tilmelding. Vær opmærksom på at du skal opfylde uddannelsens formelle adgangskrav for at deltage på kurset.  

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies