• Dato
  • Pris Kommende kursus
  • Sted SDU Odense
  • Del
Venteliste

Brugerperspektiver og brugerinddragelse

Hvem: Få besked når tilmelding åbner
Duration:  4 dage i efteråret 2020
Hvor: SDU Odense

Hvem henvender kurset sig til?

Brugerperspektiver og brugerinddragelse er for dig, der ønsker at styrke dine kompetencer til at analysere og evaluere brugerens forventninger og prioriteringer. Du er måske kommende eller nuværende leder i en offentlig virksomhed og arbejder til daglig med brugerinddragelse såvel som forskning og udvikling i sundhedsvæsenet.

 

Hvordan kan brugerinddragelse løse udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen?

Værdien af at inddrage borgere, patienter og pårørende er i dag dokumenteret og accepteret bredt blandt sundhedsvæsenets aktører. Har du også en rolle i at udvikle og afprøve brugerinddragende initiativer er dette masterkursus for dig. 
På kurset Brugerperspektiver og brugerinddragelse får du en grundig indføring i brugerperspektiver og konkrete teknikker til både kvalitativ og kvantitativ udbytte af brugerinddragelse. Med metoder til analyse af brugernes forventninger og prioriteringer, brugerevaluering og brugertilfredshed  bliver du klædt på til samarbejdet. 

Kurset er en del af MPQM-uddannelsen, men der er tale om et afsluttet kursusforløb. Derfor vil du få stort udbytte ved at deltage, selvom du ikke er indskrevet på hele masteruddannelsen.

Når du deltager på kurset, får du blandt andet: 
  • metoder til belysning af brugerperspektivet
  • dyb indsigt i forskellige tilgange til borger- og brugerinddragelse 
  • styrket dine kompetencer til kritisk at vurdere brugerinddragelse som metode, hvornår det er relevant, hvilken form for brugerinddragelse er relevant og hvem er brugerne. 

 

Fordele ved masterkurser

På SDU kan du følge enkeltfag  fra vores masteruddannelser. Dette kursus er en del af Master i offentlig kvalitet og ledelse.
Ved at følge kurset kan du få præcist de teorier og værktøjer, du måtte have brug for i dit arbejde. Denne mulighed giver dig et alternativ til at begynde på et længere studieforløb.

Selv om du ikke i forvejen er studerende på MPQM-uddannelsen, vil en bestået eksamen give dig 5 ECTS-point. De point kan du overføre, hvis du senere vil begynde på masteruddannelsen. Så er du allerede godt i gang.

Se kursets fagbeskrivelse

 

Tilmelding og adgangskrav

Følg vejledningen for tilmelding. Vær opmærksom på at du skal opfylde uddannelsens formelle adgangskrav for at deltage på kurset. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies