• Dato
  • Pris 12.075 DKK
  • Sted SDU Odense
  • Del
Tilmeld

Brugerperspektiver og brugerinddragelse

Hvem:
Duration:  4 dage | Efterår 2020
Hvor: SDU Odense

Hvem henvender kurset sig til?

Brugerperspektiver og brugerinddragelse er for dig, der ønsker at styrke dine kompetencer til at analysere og evaluere brugerens forventninger og prioriteringer. Du er måske kommende eller nuværende leder i en offentlig virksomhed og arbejder til daglig med brugerinddragelse såvel som forskning og udvikling i sundhedsvæsenet. 

 

Hvad opnår du på kurset?

  • metoder til belysning af brugerperspektivet
  • dyb indsigt i forskellige tilgange til borger- og brugerinddragelse 
  • styrket dine kompetencer til kritisk at vurdere brugerinddragelse som metode, hvornår det er relevant, hvilken form for brugerinddragelse er relevant og hvem er brugerne. 

 

Hvordan kan brugerinddragelse løse udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen?

Værdien af at inddrage borgere, patienter og pårørende er i dag dokumenteret og accepteret bredt blandt sundhedsvæsenets aktører. Har du også en rolle i at udvikle og afprøve brugerinddragende initiativer er dette masterkursus for dig. 

På kurset Brugerperspektiver og brugerinddragelse får du en grundig indføring i brugerperspektiver og konkrete teknikker til både kvalitativ og kvantitativ udbytte af brugerinddragelse. Med metoder til analyse af brugernes forventninger og prioriteringer, brugerevaluering og brugertilfredshed  bliver du klædt på til samarbejdet. 

Se kursets fagbeskrivelse

 

Hvorfor tage et masterkursus?

På SDU kan du følge enkeltfag  fra vores masteruddannelser. Dette kursus er en del af Master i offentlig kvalitet og ledelse.

Fordele ved masterkurser: 
  • Du får præcist de værktøjer og teorier, du måtte have brug for i dit arbejde 
  • Et godt alternativ til et længere studieforløb

En bestået eksamen giver dig 5 ECTS-point. Point du kan overføre, hvis du senere vil begynde på en masteruddannelse. Så er du allerede godt i gang

 

Tilmelding og adgangskrav

Følg vejledningen for tilmelding. Vær opmærksom på at du skal opfylde uddannelsens formelle adgangskrav for at deltage på kurset.