Skip to main content
  • Dato

  • Pris

  • Sted

  • Del

Beskrivende radiograf

Hvem:
Varighed:
Hvor:

SDU har indgået aftale med de fem regioner om tre hold på kurset Beskrivende radiograf. Det tredje hold er netop nu i gang og afsluttes ultimo 2021. Der pågår i øjeblikket en behovsafdækning i regionerne om, hvorvidt kurset skal fortsætte herefter. Opdatering følger.

 

Kompetenceudviklingsforløbet Beskrivende radiograf er et efteruddannelsestilbud for radiografer, der ønsker opkvalificering som led i fortsat karrieremæssig progression med sigte mod kvalitetsudviklingsopgaver og varetagelse af udvidede funktioner indenfor billeddiagnostiske specialer med særlig vægt på konventionelle røntgenundersøgelser indenfor det perifere og aksiale skelet. 
Kompetenceudviklingsforløbet er etableret i et samarbejde mellem de fem regioner og SDU.

Regionale kontaktpersoner:

Informationsmateriale om igangværende kursusforløb

Pris

126.000 kr.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende kursusforløbet, så kontakt Nina Grace Walker Hansen via funktionspostkassen: brkuf@health.sdu.dk.