Format og indhold

Tid og sted 

Workshoppen er et endagsarrangement, der kan skræddersyes efter jeres ønske til sted, tid og vinkel af indhold. Der lægges op til et arrangement af fire timer, enten som del af et teambuilding-arrangement eller som en separat teamindsats. 

Pris 

Prisen afhænger af deltagerantal og af stedet, hvor workshoppen skal holdes.  

Prisen dækker undervisning, materiale og forplejning i løbet af workshoppen. Desuden får alle deltagere udarbejdet en e-stimate personlighedsprofil, og teamet får udarbejdet en teamprofil. Alle deltagere får også adgang til den opfølgende Masterclass.  

Opfølgende Masterclass 

Den opfølgende Masterclass holdes hvert kvartal for de teams, som har deltaget på en teambuilding-workshop. Her er program og indhold fastlagt. Arrangementet finder sted på SDU Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding. 

  • Teams, der har deltaget på en workshop i efteråret, får tilbud om en fælles Masterclass i december. 
  • Teams, der har deltaget på en workshop i foråret, får tilbud om en fælles Masterclass i juni. 
Emner for Masterclass-dagen kan eksempelvis være:
  • Motivation 
  • Stress 
  • Ledelse
  • Talent management 
  • HR management 
  • Coaching 
  • Facilitering og mødeledelse 
Masterclass facilitator

Facilitator er Jesper Raalskov, postdoc og ph.d. ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU.

Jesper har bred erfaring med teamsamarbejde i virksomheder samt offentlige organisationer og forsker blandt andet i rolleforventninger og rollestress på  HRM, stress, coaching, motivation og adfærd på arbejdspladsen.

Kontakt

Faglige spørgsmål henvendes til specialkonsulent Lone F. Toftild eller projektkoordinator Winnie Astrup Sibbersen.

Praktiske spørgsmål henvendes til Kursusteamet.