• Dato
  • Pris Skræddersyet forløb
  • Sted På arbejdspladsen eller "ude i byen"
  • Del

Styrk innovationskraften i din organisation

Hvem: Kontakt kursusteamet
Duration:  Efter nærmere aftale
Hvor: På arbejdspladsen eller "ude i byen"

 

Kurset er et skræddersyet forløb, der tager udgangspunkt i jeres organisations specifikke behov for kompetenceløft.

Format: Skræddersyet forløb
Sted: På arbejdspladsen eller "ude i byen"
Pris: Afhænger af deltagerantal og lokation

 

Er innovationsarbejdet endt som en dødssejler trods gode intentioner?

På kurset kan I få indsigt i, hvad I kan gøre for at understøtte innovation i alle led af forretningskæden. Det væsentlige er ikke, hvilke elementer, der er puttet ind i innovationsprocessen, men at I har nogle ledelsesmæssige værktøjer, der er med til at skabe fremdrift. Innovation kan således både foregå i forhold til udvikling af produkterne, kundeservicen, de interne processer og organisationens opbygning.

 

På kurset kan I få:

  • Konkrete værktøjer til at stille en diagnose af organisationens potentiale og udfordringer i forhold til innovation i alle dele af forretningen og en køreplan for, hvordan I kommer videre, så I når i mål med jeres ideer.
  • Viden om innovation og innovationsstrategi.
  • Forståelse for hvad en innovativ kultur er, og hvordan den kan udvikles i organisationen.
  • Kompetencer til at lægge en innovationsstrategi.
  • Undervisning af en af Danmarks skarpeste eksperter på området, Mette Præst. Hun står blandt andet i spidsen for et projekt under Center for Innovation ved Industriens Fond. Projektet handler om innovation i danske virksomheder.

 

Baggrund for kurset

Selvom det sprudler med gode ideer til at innovere alle dele af forretningen, sker det desværre ofte, at danske virksomheder står og roder med de samme udfordringer i en innovationsproces og ikke når i mål med at udføre jeres innovationsstrategi (hvis  I har en?).

På tværs af brancher er det pudsigt nok ofte de samme udfordringer, virksomhederne står med: Der er ikke styr på processer, videndeling og samarbejde, og der mangler et klart strategisk sigte. Ofte strander innovationsprojektet, og virksomheden fortsætter med ”business-as-usual”.