Program

Kurset Mødefacilitering løber over to hverdage. Mellem de to dage er der indlagt en hjemmeopgave, som bruges aktivt på den sidste kursusdag.

Kurset faciliteres af Simon Fietze. Simon er lektor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved SDU, og har mange års erfaring i virksomheders arbejde med facilitering.

Læs mere om indholdet på kurset herunder.

Dag 1: Facilitatorrollen og indledende værktøjer

Torsdag d. 10. oktober 2019 fra 9-16.

 • Velkomst
 • Facilitatorrollen
  • Ledelse og samarbejde
  • Succesfuld kommunikation
 • Erfaringer med facilitering 
 • Mislykkede og vellykkede møder: praksisnære cases
 • Praksisøvelse af indledende metoder og teknikker

Der serveres let forplejning i løbet af dagen samt en fælles frokost.

 

Hjemmeopgave: Brug værktøjer og teknikker i praksis

D. 10. oktober – 7. november 2019.

Du skal mellem de to kursusdage afprøve indledende værktøjer i en konkret mødesituation og observere teamets (og din egen) reaktion på din facilitering af mødet. Indsamlet viden og feedback bruges på kursusdag 2.

Dag 2: Optimering af facilitatorrolle og supplerende værktøjer

Torsdag d. 7. november 2019 fra 9-16.

 • Arbejde med hjemmeopgave i sparringsnetværk 
 • Praksisøvelse af metoder og teknikker
 • Involvering af teamet: succesfuld implementering

Der serveres let forplejning i løbet af dagen samt en fælles frokost.