Program

Kurset fordeler sig over tre dage med en kombination af inspirationsoplæg, gruppe- og casearbejde samt diskussioner og opsamlende sessioner. Se programmet nedenfor.

 

Oplæg om din virksomheds muligheder inden kursusstart

To uger inden kursusstart skal du aflevere et 1-2 siders oplæg med dine tanker om, hvordan din virksomhed kan udnytte mulighederne på de internationale markeder. Hvis I deltager flere fra samme virksomhed, indsender I et samlet oplæg for jeres virksomhed. Oplægget skal dels udgøre de indledende ideer til, hvordan din virksomhed bedst muligt kan udnytte mulighederne på de international markeder, dels til at sammensætte grupper til kursusforløbet, så alle får bedst mulig udbytte af diskussionerne.

Dag 1: Internationalisering og markedsudvælgelse

Dagen begynder med et kort oplæg om forskellige veje til at øge virksomhedens internationale aktiviteter. Deltagerne vil herefter blive delt op i grupper, hvor de indbyrdes diskuterer hvilke muligheder og udfordringer de forudser for deres egen virksomhed på de internationale markeder. Formålet er, at deltagerne på kurset lærer hinanden at kende for at skabe grobund for deling af erfaringer, da overvejelser om internationalisering altid vil blive bedre, når flere erfaringer bringes i spil.  

Om eftermiddagen får deltagerne en kort introduktion til, hvilke værktøjer der kan anvendes til at afdække, hvordan man kan identificere potentielle afsætningsmarkeder, og hvordan virksomheden selv kan holde sig opdateret på fremtidig udvikling. 

Efter diskussion i grupper formulerer hver deltager, hvilket eller hvilke marked/er der er interessante at fokusere fremadrettede, internationale aktiviteter på.

Netværksfrokost: Under dagens frokost vil der være fokus på netværk på tværs af de deltagende virksomheder i et organiseret "speed-dating" setup.
 
Hjemmearbejde

Når dagen er slut, kommer deltagerne hjem med de første skitser til, hvordan de fremadrettet kan arbejde fokuseret og systematisk med virksomhedens internationale aktiviteter. Skitserne gøres mere konkrete inden kursets dag 2. 

Dag 2: Salg og markedsføring

Dagen begynder med en introduktion til værktøjer, der kan give indgående analyser af, hvilke potentielle kundesegment(er) der eksisterer på det udvalgte marked. Efter diskussion i grupper formulerer deltagerne for egen virksomhed, hvilke kundesegmenter der skal følges for at sikre det første salg. 

Om eftermiddagen zoomer vi ind på metoder, der kan gøre deltagerne klogere på, hvem der skal tage beslutning om indholdet i de konkrete salgs- og markedsføringsopgaver, og hvem der skal udføre dem. Deltagerne skal blandt andet forholde sig til:

  • Skal det være virksomheden selv eller en forhandler/agent, der skal have ansvaret?
  • Hvem beslutter, hvad kunderne på det udenlandske marked skal tilbydes (produkt, pris)?
  • Hvem beslutter, hvordan man kommer i kontakt med dem (distribution, kommunikation)?
  • Hvordan fordeler man omkostninger og fortjeneste?

Efter diskussion i grupper formulerer deltagerne for egen virksomhed, hvordan beslutningskompetence og ansvar for varetagelse af salgs- og markedsføringsopgaver skal se ud.

Netværksfrokost: Under dagens frokost giver en erfaren erhvervsleder sit syn på dagens temaer.

 
Hjemmearbejde

Efter dag 2 kommer deltagerne hjem med de første skitser til, hvad tilbuddet til de udenlandske kunder skal være, og hvordan salgs- og markedsføringsopgaverne kan organiseres. Skitserne gøres mere konkrete inden kursets dag 3.

 
Dag 3: Digital markedsføring og Løvens hule

Om formiddagen får deltagerne et kort oplæg om brug af digital markedsføring som støtte til internationalt salg. Herefter diskuterer deltagerne oplægget i grupper, inden hver deltager udarbejder ideer til, hvordan egen virksomhed konkret kan gøre brug af digital markedsføring for at kapre nye internationale kunder og opbygge relationer til nuværende kunder.

Eftermiddagen er afsat til individuelt arbejde med planer for egen virksomheds konkrete plan for valg af udenlandsk marked og segment samt en plan for organisering af salg og markedsføring.

Netværksfrokost: Under dagens frokost giver en erfaren erhvervsleder sit syn på dagens temaer.

 
Præsentation af idé i Løvens hule

Dag 3 afsluttes med et besøg i Løvens hule: Du får 7½ minutter til at præsentere din plan for internationalisering for to meget erfarne erhvervsledere, der har 7½ minut til at give dig feedback på realismen i planen.

Bestyrelsesformand Clas Nylandsted Andersen har årelang erfaring som administrerende direktør i A. P. Møller regi samt som bestyrelsesformand for en række selskaber, blandt andet Universal Robots i perioden 2005-2015.

Serieiværksætter Torben Frigaard Rasmussen har mange års erfaring med at starte og få virksomheder til at vokse. Han er nu investor og bestyrelsesformand i en række nyopstartede virksomheder blandt andet på Fyn.