• Dato
  • Pris Skræddersyet forløb
  • Sted SDU Kolding
  • Del

Kollaborativ forretningsudvikling

Hvem: Kontakt kursusteamet
Duration:  Efter nærmere aftale
Hvor: SDU Kolding

Kreativ og kollaborativ forretningsudvikling – hvad er det?

Nytænkende forretningsudvikling kalder på, at virksomheder arbejder sammen med mennesker, der tænker anderledes end dem selv. Denne form for samarbejde kaldes også co-creation eller kollaborativ forretningsudvikling.

Men det kan være en ledelsesmæssig udfordring at sætte de rigtige folk sammen og facilitere samarbejdsprocesser på en måde, så projektet giver konkret udslag i brugbare og praksisnære løsninger for organisationen.

Derfor er ledelse af co-creation det centrale læringsfokus på kurset Kollaborativ forretningsudvikling. På dette kursus vil deltagerne få styrket evnen til at inddrage andre mennesker i organisationens innovationsprocesser og til generelt at arbejde på tværs af videns- og interessefelter.

 

Udbytte af kurset

Kurset giver et indblik i, hvordan co-creation i praksis kan bidrage til innovation og udvikling i din organisation. Desuden bliver I introduceret til værktøjer, metoder og viden, der kan styrke din evne til at inddrage kunder, medarbejdere, leverandører, eksperter og andre relevante personer i organisationens innovationsprocesser. 

Formålet er at give jer redskaber til at arbejde med ledelse af co-creation, så I har noget konkret at arbejde med.

Jytte Reinholdt, direktør ved Fynsk Erhverv, udtaler: 

"Co-creation er et nyttigt værktøj i enhver virksomhedsleders værktøjskasse.  Gennem dialog og involvering af kunder og samarbejdspartnere åbner vejene sig til værdifuld viden og indsigt i markedet."

  

Undervisere

Forskerne bag kurset giver dig den nyeste viden om ledelse af innovative co-creation forløb. De vil også præsentere dig for konkrete værktøjer og metoder til både ledelse og facilitering af co-creation. Du bliver altså guidet igennem en praktisk co-creation proces og får gennem casearbejde indsigt i, hvordan ledelse af co-creation giver mening i teori såvel som i praksis.   

Læs mere om underviserteamet