Undervisere og oplægsholdere

Lone Toftild

Lone Toftild er daglig leder af udviklingsenheden ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Hun har i mange år arbejdet med iværksætteri og innovation – både inden for murerne på universitetet, men også som underviser og facilitator på kurser såvel som workshops for SMV’ere og opstartsvirksomheder. Især har samspillet mellem universitet og erhvervsliv, teori og praksis, studerende og virksomheder hendes store interesse. Lone har desuden en fortid i den danske møbelindustri. Den faglige ballast stammer bl.a. fra en Cand.merc uddannelse i styring og ledelse samt en coachuddannelse.

Kontakt Lone her
Jørgen C. Friis

Founder & partner i e-stimate DK - og CEO i e-stimate international. Jørgen er kendt for hans solide viden om personlighedspsykologi, psykometri, personlighedstest og organisationspsykologiske forhold. Han har investeret mere end 10.000 timer i at sætte sig grundigt ind i teorierne bag personlighedsteori, personlighedstest og praktisk anvendelse af test. Jørgen er en engageret, inspirerende og levende storyteller, der formår at omsætte sin solide viden til let forståelige og praktisk anvendelige budskaber - leveret med et glimt i øjet. Han er en farverig underviser, med en pragmatisk og ligefrem tilgang til tingene. Styrken er hans evne til at skabe forståelse og viden om, hvordan organisationer tænker.

Bernt Lassen
Bernt Lassen

Bernt Lassen er stifter og indehaver af virksomheden Lassen-Kirkeby. Lassen-Kirkeby står bag brands som ’Medarbejderoplevelser’ og ’Succes med Livet’. Medarbejderoplevelser hjælper virksomheder med at skabe et godt arbejdsklima gennem sociale aktiviteter for medarbejderne - i og uden for arbejdstiden. Medarbejderoplevelser hjælper blandt andet personaleforeninger med inspiration til aktiviteter, samt rådgivning omkring drift af personaleforeninger. Den gode personaleforening er et aktiv for virksomheden og giver værdi både til medarbejderne og virksomhedens drift.

Jesper Raalskov

Jesper Raalskov (kursusleder) er ansat som postdoc ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU. Han har skrevet ph.d.-afhandling om fænomenet 'talent' og Talent Management. Hans forskningsmæssige interesse tager afsæt i faglige fokusområder som HRM, adfærdsteori, talent, stress, salg og rådgivning. Jesper trækker på en omfattende erfaring fra praksis, som bl.a. dækker en del år i den finansielle sektor som erhvervsrådgiver og HR konsulent. Kombinationen mellem praksisforståelse, erfaring og den forskningsmæssige dybde, gør hans viden om de tematikker kurset indeholder unik.

Kontakt Jesper her
Nancy Lohmann

Direktør og partner hos PeopleLink. Nancy Lohmann er partner i konsulentvirksomheden PeopleLink og arbejder med rekruttering og HR for private virksomheder i forskellige brancher. Hun har en baggrund som HR-ansvarlig i danske og internationale industrikoncerner, hvor hun har høstet erfaring med de fleste facetter af HRM.

Christian Højer Schjøler

Ekspert i arbejdsret og adjunkt hos Syddansk Universitet, Juridisk Institut. Christian Højer Schjøler er tidl. advokat med erfaring fra advokatkontorer og en arbejdsgiverorganisation. Han er adjunkt på Syddansk Universitet, hvor han underviser og forsker i arbejdsret med vægt på anti-diskriminationsretten. Han har udgivet en omfangsrig ph.d.-afhandling omhandlede aldersdiskriminationsforbuddet og flere artikler inden for det arbejdsretlige område.

Steen Thielsen
Steen Thielsen

Steen Thielsen er ledelseskonsulent og underviser ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU. Steen dækker en række erhvervsøkonomiske fag og har forskningsmæssigt beskæftiget sig med professionelle relationer og strategisk organisationsdesign. Endvidere har Steen stor praktisk erfaring fra det private erhvervsliv, hvor han som board advisor og ledelseskonsulent har supporteret en række virksomheder i strategiprocesser, strukturering af organisationer og ledelse. Steens fokus og indsats har været rettet mod udnyttelsen af de synergier og spændingsfelter, der eksisterer mellem den ’teoretiske verden’ i det akademiske miljø og de ’praktiske verdener’ i virksomheder.