Program

HR-kurset rummer et alsidigt program, som dykker ned i alle facetter af  moderne HR-arbejde - både praktisk og teoretisk. Du får afprøvet en personlighedstest på dig selv og bliver certificeret i e-stimate.  Dermed opnår du en indsigt, som ruster dig til både at rekruttere, motivere og fastholde de rigtige medarbejdere. 

Undervisningen forestås primært af postdoc og uddannelsesleder Jesper Raalskov samt specialkonsulent Lone Toftild, der begge er en del af forskningsmiljøet på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved SDU.  Men der vil i løbet af kursusdagene blive inddraget en række eksterne praktikere. 

Læs om indholdet på de enkelte kursusdage samt den opfølgende konsultation herunder.

Dag 1: Rekruttering af den rette kandidat

Hvordan rekrutterer du den bedste medarbejder?  Og hvad er succeskriterierne? 

På kursets første dag laver vi en indflyvning og dykker ned i Human Resource Management på både teoretisk og praktisk niveau, og vi ser nærmere på rekrutteringsprocesser og -værktøjer.

Vi kommer bl.a. til at beskæftige os med følgende:

 • Generel introduktion til HR
 • Hvad kendetegner HR i din virksomhed, og hvad trænger til at blive udbygget?
 • Hvordan skriver man et godt stillingsopslag? 
 • Rekrutteringsværktøjer, herunder e-stimate-profiler
 • Den professionelle rekrutteringsproces 

 

Nancy Lohmann, direktør og partner hos PeopleLink, vil give et erfaringsoplæg om dagens overordnede tema.

Dag 2: Certificering i e-stimate

På kursets anden dag får du indsigt og bliver certificeret i brugen af den elektroniske profiltest e-stimate, som er en af markedets mest brugte personlighedstest. Testen, der er forskningsbaseret og udviklet med afsæt i den skandinaviske virksomhedskultur, anvendes internationalt af virksomheder, professionelle HR-konsulenter og uddannelsesinstitutioner. 

Som led i certificeringen bliver du bl.a. undervist i følgende:

 • Profilens teoretiske fundament, udvikling og indhold
 • Teknikken bag profilen
 • Tolkning af profilen
 • Overlevering af testresultater
 • Rapporttyper
 • Anvendelsesmuligheder (rekruttering, teamudvikling, coaching)

Med certificeringen bliver du i stand til selv at gennemføre og anvende testen på f.eks. medarbejdere i forbindelse med teamsammensætning eller jobkandidater i forbindelse med rekruttering i jeres organisation. 

Jørgen C. Friis, founder og partner i e-stimate DK og CEO i e-stimate international, vil undervise denne dag.

Læs mere om e-stimate 

Dag 3: Fastholdelse, udvikling og trivsel

Det er vigtigt at rekruttere de rigtige medarbejdere, men det er mindst lige så vigtigt at fastholde de gode medarbejdere, som I allerede har i jeres virksomhed - både på den korte og på den lange bane.  Som virksomhed vil man gerne have tilfredse medarbejdere, som trives både i forhold til det interne arbejdsmiljø og effektiviteten - men også i forhold til virksomhedens omdømme.

Bernt Lassen, indehaver af virksomheden Lassen-Kirkeby, vil give et oplæg om medarbejderoplevelser.

På den tredje kursusdag vil vi komme ind på følgende temaer: 

 • Hvad er motivation, og hvordan kan man forøge medarbejdernes motivation? 
 • Teambuilding og sammensætning af det gode og effektive team
 • Coaching, stress og trivsel
Dag 4: HR jura

Jura er en væsentlig del af HR-funktionen, så fjerde kursusdag er afsat til at give dig en indsigt i de vigtigste juridiske aspekter af HR.  

Dagens program vil berøre emnerne:   

 • Ansættelsesforholdet fra ”vugge” til ”grav”
 • Jobopslag, samtale og afslag: Hvad må man skrive og spørge om?
 • Ansættelsesaftalen: Hvad skal der stå?
 • Fravær pga. sygdom og/eller handicap: Hvad siger lovgivningen? 
 • Opsigelse eller bortvisning: Hvordan gør man?

Underviser på denne fjerde kursusdag er Christian Højer Schjølerekspert i arbejdsret og adjunkt ved Juridisk Institut på SDU.

Dag 5: Forandring og kommunikation

De fleste virksomheder gennemgår fra tid til anden forandringsprocesser. Det er en nødvendighed i en omskiftelig verden, hvor man hele tiden skal tilpasse sig nye markeder. Her er kommunikationen både til og med de ansatte et væsentligt aspekt. 

På den sidste kursusdag fokuserer vi derfor på forandringsprocesser og kommunikationen i virksomheden med følgende temaer: 

 • Generelt om forandring
 • Intern/ekstern kommunikation, herunder nyhedsbreve          
 • Forandringskommunikation
 • Forandring som projekt: Hvordan støtter HR op om forandringer?  

Steen Thielsen, der er ansat ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, vil bidrage med et oplæg om forandring som projekt.

Dagen afsluttes med en introduktion til tilbuddet om en opfølgende konsultation.

 

Opfølgende konsultation

Det er vigtigt for os at følge vores kursister godt på vej i deres HR-funktioner også efter kursets afslutning. Derfor giver vi som et særligt tilbud vores kursusdeltagere og deres virksomhed mulighed for at få en opfølgende konsultation af 1,5 times varighed ved kursuslederne.

Ved konsultationen er der mulighed for at drøfte konkrete udfordringer og spørgsmål relateret til arbejdet med HR i din virksomhed. Du vil samtidig kunne få sparring og feedback på implementeringen af de værktøjer, du har fået med fra kurset. 

Tidspunktet og formatet på konsultationen aftales individuelt med den enkelte deltager.