• Dato
 • Pris Kommende kursus
 • Sted SDU Odense
 • Del

HR og persondataret

Hvem: Få besked når tilmelding åbner
Duration:
Hvor: SDU Odense

Rust dig til at håndtere personaledata efter de nye regler 

HR-området bliver særligt udfordret med den nye databeskyttelsesforordning. Alle, som i praksis arbejder med personaleadministration, må forvente, at de daglige procedurer bliver forandret.

På kurset HR og persondataret bliver I klædt på til at håndtere persondata i HR-sammenhænge korrekt og efterleve de nye regler. Vi ser bl.a. nærmere på samspillet mellem persondataret og arbejdsret og grænsefladerne til særlovgivning. 

Undervisningen kan eksempelvis berøre:

 • Hvilken rolle spiller det, om den ansatte samtykker eller ej?
 • Håndtering i det daglige af persondata, f.eks. i forbindelse med sygemeldinger og MUS.
 • Dataindsamling ved rekruttering, f.eks. indhentning af straffeattester, eksamensbeviser, referencer og oplysninger fra sociale medier.
 • Dataopbevaring ved fratræden, f.eks. fortsat brug af medarbejderens mailkonto. 
 • Whistleblower-ordninger og håndtering af oplysninger.
 • Digital overvågning, logning og kontrol af medarbejdere og deres brug af it-udstyr.

 

Undervisere

Landets fremmeste eksperter på området for persondataret og arbejdsret står for undervisningen. Alle undervisere er uvildige og har ikke andre interesser end at give dig en god undervisning.  

 • Ayo Næsborg-Andersen er ansat ved Juridisk Institut på SDU, hvor hun underviser og forsker i persondataret og menneskerettigheder.
 • Christian Højer Schjøler er ekspert i arbejdsret og adjunkt ved Juridisk Institut på SDU.
 • Jesper Løffler Nielsen er ekstern lektor på SDU og advokat hos Focus Advokater.