Program

Kurset Det ustyrlige brand består af tre dage, der hver især sætter fokus på centrale temaer i håndteringen af brands. Læs mere om temaer og indhold på de tre kursusdage herunder

Dag 1: Hvad er et brand egentlig? - en introduktion til semiotik og branding
Et brand lanceres normalt med den hensigt, at det skal ’stå for noget …. for nogen’. Det er med andre ord et kommunikativt objekt eller ’et tegn’ - og den videnskab, der studerer tegn og deres funktionsmåde er semiotikken. Viden om semiotik er således ret fundamental, når man arbejder med brands og branding.
I første session bliver du derfor introduceret til semiotikkens teori om tegnets bestanddele, og hvad kulturelle koder betyder for afkodningen af det. Tegn bliver ikke altid fortolket i overensstemmelse med afsenderens intentioner - og semiotikkens indsigt i tegnet som en konstruktion af form- og indholdselementer, der afkodes i en dialog, hvor der kan være mange forskellige kontekster i spil, giver en dybere forståelse af, hvordan betydning (og ’misforståelser’) skabes. Samtidig kan det semiotiske perspektiv etablere en frugtbar dialog mellem analytikere og kreative omkring ideudviklingen af værdiuniverser og visualiseringer.  

 

Det semiotiske begrebsapparat præsenteres, perspektiveres og relateres til deltagernes egne cases.

 

Dag 2: Hvordan fungerer et brand?
Forbrugeren afgør brandets skæbne. Men da vi bruger brands som brikker i identitetskonstruktioner, og da identitet altid er relateret til den sociale kontekst, opfinder forbrugerne ikke helt af sig selv, de betydninger som de tilskriver brandet. Det er snarere et sortiment af samfundsmæssige konventioner og kulturelle koder, der bestemmer, hvordan brandet kan skabe værdi.
Derfor er det ekstremt vigtigt at forstå den kultur - eller subkultur - som brandet og forbrugeren er indlejret i. Her kan antropologien, som netop fokuserer på analysen af de kulturelle processer i et samfund, bidrage med et meget vigtigt supplement til forståelsen af brandets rolle i en symboløkonomisk forbrugerkultur.

 

I denne session præsenteres du for markeds-antropologi som metode og en række eksempler på, hvilken type viden antropologien bidrager med, og hvordan den kan udnyttes strategisk og kreativt i brandingprocessen.

 

Markedsantropologi som metode drøftes, perspektiveres og relateres til deltagernes egne cases.

 

Dag 3: Hvorfor er brands ustyrlige?
Brand management handler om at kommunikere værdier til et marked. Som de to foregående sessions har demonstreret, så kompliceres denne opgave noget af, at brandets betydning ikke er hugget i sten – den forhandles tværtimod hele tiden under indflydelse af alle mulige andre påvirkninger og informationer.
Og på dette stadie i kurset har du mange rigtig gode argumenter for, hvorfor det dybest set slet ikke kan lade sige gøre at styre et brand! I stedet kan man analysere – og måske forudsige - hvad der er på færde i den kultur, som brandet er indlejret i, så det kan agere optimalt. Men det forudsætter, at man holder et konstant og vågent øje med de kulturelle bevægelser og strømninger – både aktuelle og spirende - der interagerer med hinanden og påvirker betydningsdannelsen.
 
I denne sidste session ser vi nærmere på et udpluk af samfundsmæssige og kulturelle tendenser, der lige nu har stor og generel indflydelse på vilkårene for branding. Det er bla. glokalisering, digitale paralleluniverser og kritiske forbrugere.
 
Afslutningsvis drøfter vi disse tendensers betydning i relation til deltagernes egne cases samt eventuelt andre interessante kulturelle strømninger. faktorer.