• Dato
  • Pris Skræddersyet forløb
  • Sted SDU Odense
  • Del

Det ustyrlige brand

Hvem: Kontakt kursusteamet
Duration:  Efter nærmere aftale
Hvor: SDU Odense

 

De kulturelle koder i samfundet afgør dit brands værdi

I dag er det i stigende grad de kulturelle koder i et samfund, der sætter rammerne for, hvordan jeres brand skaber værdi.

Men kulturteori er ikke en del af den gængse marketingpalette. Dermed er det også svært for mange bureaufolk og brand managers at udvikle brandværdier, der reelt er vigtige og meningsfulde for forbrugerne.

Det ustyrlige brand giver dig kulturanalytisk indsigt og viden, som du kan bruge til at udvikle en progressiv og tidssvarende forståelse af branding og forbrugerkultur.  

Formålet er, at klæde dig på til at løfte kvaliteten af jeres marketingarbejde med en dybere og bredere indsigt i forbrugernes relation til brands. 
Kurset er baseret på aktuel forskning, og det betyder, at du får holdbar og brugbar viden, som både skaber værdi for dig og din virksomhed.