• Dato
  • Pris 5.450 DKK
  • Sted SDU Esbjerg, Næstved og online
  • Del
Tilmeld

Virksomhedsanalyse

Hvem:
Duration:  6 dage | Efterår 2020
Hvor: SDU Esbjerg, Næstved og online

Hvem henvender kurset sig til?

  • Du arbejder inden for regnskab eller økonomistyring.
  • Du har behov for at kunne redegøre for, analysere og vurdere en virksomheds strategiske position på markedet og rådgive i forhold til dette. 

 

På kurset får du kompetencer til at:
  • Redegøre for- og benytte udvalgte modeller til at beskrive og vurdere en virksomheds strategiske position på markedet
  • Estimere markedsværdien af en virksomheds egenkapital
  • Udarbejde reformulerede balancer, egenkapitalopgørelser, resultatopgørelser og pengestrømsopgørelser
  • Foretage historisk og kvantitativ regnskabsanalyse på baggrund af en kritisk vurdering af centrale nøglebegreber
  • Selvstændigt kunne foretage en værdiansættelse og vurdere dennes følsomhed

 

Styrk din virksomheds position

HD-kurset Virksomhedsanalyse er målrettet dig, der ønsker viden om og forståelse for de analyse- og værdiansættelsesmodeller, som med udgangspunkt i bl.a. årsregnskabet kan bruges til at vurdere en virksomheds strategiske position.

På kurset får du blandt andet dybdegående teoretisk viden og en bred vifte af anerkendte modeller og metoder, der udmønter sig i praktiske færdigheder til, i udarbejdelsen af regnskabsanalyse, at foretage en struktureret budgettering og værdiansættelse af virksomheden og/eller en virksomheds aktie. 

 

Fordele ved HD-kurser

På SDU kan du følge enkeltfag fra vores HD-uddannelser. Dette kursus er en del af  HD 2. del - Regnskab og økonomistyring.

Fordele ved HD-kurser:
• Du får præcist de værktøjer og teorier, du har brug for
• Et godt alternativ til et længere studieforløb

En bestået eksamen giver dig 5 ECTS-point. Point du kan overføre, hvis du senere vil begynde på HD-uddannelsen. Så er du allerede godt i gang.    

 

Tilmelding og adgangskrav

Følg vejledningen for tilmelding. Vær opmærksom på at du skal opfylde uddannelsens formelle adgangskrav for at deltage på kurset.