Seminar: Ulighed i rehabilitering

Dato: Mandag den 6. maj 2019 kl. 14.00-17.00
Sted: SDU Odense, Campusvej 55, Odense - O100 Konference
Pris: 0 kr. – men tilmelding nødvendig senest 1. maj 2019
Kontakt os for at høre mere

 

På seminaret Ulighed i rehabilitering sætter vi fokus på, at rehabilitering er ulige fordelt, og at en del af forklaringen måske handler om den måde, vi organiserer og praktiserer rehabilitering på.

Programmet består af et par korte oplæg fra to unge forskere, som vil opridse deres forskning indenfor ulighed i rehabilitering og komme med deres bud på løsninger. Vi vil desuden præsentere de nye elementer på uddannelsen Master i rehabilitering, og vi vil varme op til verdenskongressen i rehabilitering, Rehabilitation International World Congress, der finder sted i Aarhus 8.-10. september 2020.

Der vil også være lejlighed til at netværke med andre, der arbejder inden for rehabilitering.

 

Program kl. 14.00-17.00

 • Velkomst og introduktion til dagens emne
  v/ Jette Thuesen, studieleder for Master i rehabilitering, SDU

 • Ulighed i adgang til rehabilitering – hvad kan der gøres?
  v/ Henriette Knold Rossau, cand.scient.san.publ., REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation
  Undersøgelser viser, at socialt sårbare mennesker med kræft oplever ulighed i adgang til rehabilitering og ikke deltager i eksisterende kommunale tilbud som andre mere ressourcestærke grupper. Henriettes oplæg handler om eksisterende forskning på feltet og om et kommende ph.d.-forløb med fokus på at imødegå uligheden. Forskningsprojektet er del af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS).

 • Kaffepause og netværk

 • Ulighed – en utilsigtet bivirkning i pårørendeinddragelse?
  v/ Rikke Guldager, ph.d., sygeplejerske, postdoc på Neurokirurgisk Klinik på Rigshospitalet.
  Rikkes oplæg vil særligt fokusere på pårørendes involvering og på, hvilken betydning pårørendes ressourcer har på, hvilken behandling patienter får. Rikke forsvarede i 2018 sin ph.d.-afhandling med titlen: "Inequality in Neurorehabilitation. Different practices among patients and relatives during rehabilitation after stroke and severe traumatic injury: a qualitative study".

 • Diskussion og pause

 • Verdenskongressen i rehabilitering – hvordan adresseres ulighed?
  v/ Gunner Gamborg, Chair of Congress - 24. verdenskongres i international rehabilitering
  Nogle af de kongresemner, som vi allerede arbejder med, er lokale og globale ulighedsproblemer. De har både at gøre med den fysiske adgang til service, samarbejdet med professionelle, som er mere vanskeligt for nogle borgere end for andre, og den ulighed som knytter sig til social støtte og forståelse i familier og på arbejdsmarkedet.

 • Ny styrket masteruddannelse i rehabilitering
  v/ Jette Thuesen, studieleder for Master i rehabilitering

 • Etablering af netværk
  1) Oprettelse af alumneforening for nuværende og tidligere studerende på Master i rehabilitering.
  2) Forslag om at lave netværk blandt alle seminarets deltagere og andre interesserede i forbindelse med forberedelse til verdenskongressen.

 • Tak for i dag
  Derefter lejlighed til at netværke med de andre deltagere.

Der vil blive serveret et let traktement i løbet af seminaret.

 

Deltagerprofil

Seminaret er relevant for fagprofessionelle og fagpersoner, som arbejder indenfor sundheds- eller socialsektoren.
Målgruppen er også tidligere studerende på Master i rehabilitering (alumner), da der på seminaret vil være forslag om at oprette en alumneforening for denne gruppe.
Alle med interesse for rehabilitering er dog velkomne.

Hvis du har brug for afklaring på, hvilken type efteruddannelse der er relevant for dig, kan du booke tid til en gratis karrieresamtale.

Tilmeld dig seminaret

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies