innovation

Ny forskning løfter innovationsledelse

Masteruddannelse fra SDU kobler ny viden om projekter, porteføljeledelse og innovation sammen, så ledere bedre kan skabe succesfulde innovationsprocesser.

Af Ingeniøren , , 04-03-2020

I hjertet af Danmark, midt i robot­klyngen, hvor Industri 4.0 og droneprojekter stortrives, er en ny masteruddannelse i projekt-og innovationsledelse (MPI) skudt op mellem Syddansk Universitets TEK-bygninger og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.


- Vi er på mange måder et brobygnings­center, siger Eva Riis, studieleder og under­viser på MPI.

Studiet og placeringen lokker nemlig ledere til fra hele landet fra vidt forskellige brancher og med forskellige baggrunde, som alle har det til fælles, at de ønsker at lære nye red­skaber til at få innovationsprocesser til at lykkes i organisationen.

- Når man taler om innovation, dykker man i mange tilfælde ikke dybere ned i, hvordan man leder det enkelte projekt eller løfter den samlede portefølje af projekter. Det gør vi her. Vi foretager nogle koblinger, som ikke har været gjort før, men som er afgørende, hvis man skal skabe værdi af sine innovations-projekter, siger Eva Riis, der selv har en bag­grund som maskiningeniør.

- Ingeniører har den fordel, at hvis vi ser noget, der er kaotisk, tager vi fat i begreber og teorier, indtil vi pludselig ser meget klarere, hvad der er los. Vi er vant til at tage stilling til forudsætninger og danne et overblik.

Vi foretager nogle koblinger, som ikke har været gjort før, men som er afgørende, hvis man skal skabe værdi af sine innovations-projekter

Eva Riis , studieleder og under­viser på MPI

Få organisationen med
Men når man som ingeniør begynder at få projektansvar og måske endda skal til at arbejde med mere komplekse projekter, mangler ingeniører nogle væsentlige red­skaber i værktøjskassen, mener Eva Riis, der selv har arbejdet med projektledelse i 20 år:

- Styrken ligger i at lære kombinationen af det tekniske og det menneskelige. Ingeniører ved, hvordan teknikken virker indefra. Men du skal samtidig vide, hvordan mennesker og organisationer fungerer. Det ved samfunds-videnskaben. Og som projektleder bliver du nødt til at kende begge aspekter for at kunne lykkes med at skabe værdifuld innovation.

Som virksomhed skal man i dag både være bæredygtig, digital og gerne også auto­matiseret. Det skaber pres alle steder i orga­nisationen for at gennemføre innovations­projekter

Eva Riis , studieleder og under­viser på MPI

Boom i viden om projekter
Undervisningen kobler teorier, metoder og værktøjer sammen med de studerendes egne praktiske erfaringer, og introducerer en lang række nye forskningsbaserede værktøjer.

- Inden for de seneste 10-15 år er der sket en voldsom udvikling i den viden, vi har om projekter, porteføljeledelse og innovations­processer. Man ved i dag meget mere om kompleksitet, og hvordan man introducerer innovation i projekter, siger Eva Riis.

Den nye viden er der i høj grad brug for.

- Som virksomhed skal man i dag både være bæredygtig, digital og gerne også auto­matiseret. Det skaber pres alle steder i orga­nisationen for at gennemføre innovations­projekter. Den store udfordring er, hvordan man får de her projekter til at lykkes og får skabt et samlet overblik. Det hjælper vores master med.

Eva Riis er studieleder og underviser på SDU’s masteruddannelse i projekt- og innovationsledelse og har selv en baggrund som maskiningeniør.

Innovationschef: Fra ‘learning by doing’ til kernefaglighed
Man får rigtig meget ud af en master, også selv om man er, hvor man øn­sker at være på karrierestien, mener Mette Dam Jensen, innovationschef i Krüger.

Jeg læser ikke en master, fordi jeg skal noget andet. Jeg gør det for at blive bedre til det, jeg gør i forvejen.

Efter at have arbejdet med udviklingsprojekter i ti år - de seneste fire år som inno­vationschef for Krüger - begyndte Mette Dam Jensen for alvor at savne en faglighed, der lå ud over hendes specialistviden som civil­ingeniør i en virksomhed, hvor kernefaglig­heden er teknisk og naturvidenskabelig. 

- Jeg har altid nydt at være med til at skabe nye projekter, sætte parter sammen og få 1 og 1 til at give 4. Men det har været learning by doing. Jeg manglede et sprog til at kunne formidle, hvorfor vi gør, som vi gør, og nogle metoder til i endnu højere grad at kunne inddrage kolleger og kunder i mine tanker og ideer. 


Jeg læser ikke en master, fordi jeg skal noget andet. Jeg gør det for at blive bedre til det, jeg gør i forvejen.

Mette Dam Jensen, Innovationschef i Krüger

Krage søger mage
Derfor blev Mette Dam Jensen og ledelsen enige om, at hun skulle ‘snuse til’, hvad der var af fagligheder, der kunne sikre en videreudvikling af kompetencerne. Valget faldt på at tage en master i projekt- og innovations­ledelse på SDU.

- Krage søger mage, kan man sige. Det er fedt at kunne sparre med andre, der arbejder med udviklingsprocesser, og som har en anden faglighed end min. Processerne er fuldstændig de samme, uanset om man arbejder på et sygehus, i en bank eller i en teknologivirksomhed, og det giver mig et større perspektiv at dele erfaringer på tværs af brancher, siger Mette Dam Jensen.

Eftersom fuldtidsarbejde og tre mindre børn allerede fylder en god del af kalenderen, har Mette Dam Jensen valgt at strække første års studier ud over to år, og den fleksibilitet i studiet vil hun fortsætte med at benytte.

- Studiet er hårdt. Men det vidner også om, hvor meget jeg føler, jeg får ud af det. Sam­tidig tager det også tid at gøre alle de værk­tøjer, vi lærer, til mine og få dem testet af. Selv i et forlænget forløb er det meget kon­centreret. Man får virkelig meget med sig, men det kræver noget at omsætte det til praksis.

Hun anbefaler varmt studiet til andre, der arbejder med innovation.

- Arbejder du med projekter i et foranderligt miljø, er det vigtigt at forstå innovationsprocessen. Du skal konstant være tilpas­ningsdygtig i projekter, der ikke er velbe­skrevne, og til krav, du slet ikke kender endnu. Studiet har gjort mig mere effektiv og bevidst om, hvad det er, jeg laver trin for trin. Det styrker mulighederne for samarbejde og værdiskabelse i innovationsprocessen. I dag ville jeg ikke være foruden den indsigt. 

- Studiet er hårdt. Men det vidner også om, hvor meget jeg føler, jeg får ud af det, fortæller Mette Dam Jensen, innovationschef i Krüger.

Mød forskeren

Eva Riis er adjunkt ved Institut for Marketing & Management. Hendes forskningsområder er governance af innovationsprojekter, governance af projekter, projektledelse, projekt porteføljeledelse samt ledelse af innovationsprojekter.

Kontakt