Master

Masteruddannelse bygger bro mellem teorien og egen praksis

Nye studier viser, at over en tredjedel af al aktivitet i europæiske virksomheder og organisationer organiseres som projekter. Derfor er det afgørende for virksomhedernes succes, at både linjeledere, projektledere, programledere og projekt porteføljemanagere er fagligt klædt på til at tackle innovationsprocesser og projekternes ofte øgede kompleksitet.

Af Micheal Winther , 26-02-2020

Med deltidsuddannelsen Master i projekt- og innovationsledelse står SDU klar til at uddanne både nutidens og fremtidens ledere af innovation og projekter. Her får de den nyeste viden indenfor forskningen på området, ligesom de studerende bringer deres egne eksempler på projekt- og innovationsledelse ind i undervisningen.

Nye krav
Digitaliseringens indtog, og de mange nye muligheder den giver for at analysere og bruge dem til udvikling af nye produkter og services, stiller helt nye krav til de ledere og projektledere, der er sat i spidsen for at få innovationsprocesser og projekter til at give værdi i virksomhederne. Komplekse krav der handler om, at projektledere, programledere og projekt porteføljemanagere systematisk kan analysere og qua de nyeste værktøjer skal kunne identificere nye og mulige rentable udviklingsprojekter, der kan give forøget værditilvækst til virksomheden, og dermed sikre det fortsatte momentum og den nødvendige positionering i markedet. 

- Vi lever jo i en turbulent og omskiftelig tid, hvor der hele tiden stilles nye krav til både interne processer og de produkter og services, som virksomhederne leverer. Derfor er det vigtigt at have veluddannede projekt- og innovationsledere, der kan præstere i en ofte kompleks og dynamisk sammenhæng, har fornemmelsen for de nyeste tendenser i markedet og det store og forkromede overblik der gør, at de kan folde projekterne ud, så de realiseres og giver værdi til virksomheden eller organisationen. Men når det er sagt, er det mindst lige så vigtigt at sige, at både virksomheder og organisationer skal råde over medarbejderkompetence, der kan lede og iscenesætte innovation med bredt udsyn og fuld power. Det gælder bl.a. om at bruge de kæmpestore datamængder, som vi i dag er i stand til at opsamle på forskellig vis, og omsætte den fornyede indsigt til projekter, der munder ud i et resultat, der kan udnyttes af virksomheden eller organisationen. Og desværre viser de nyeste tal, at innovationsraten er faldene, siger studieleder Eva Riis, der står i spidsen for Master i projekt- og innovationsledelse. 

Vi lever jo i en turbulent og omskiftelig tid, hvor der hele tiden stilles nye krav til både interne processer og de produkter og services, som virksomhederne leverer. Derfor er det vigtigt at have veluddannede projekt- og innovationsledere.

Eva Riis, Adjunkt ved Institut for Marketing & Management

Forskningsbaseret
Netop innovationskraften og evnen til på strategisk niveau at innovere på enten eksisterende produkter og services eller udvikle helt nye er en alvorlig sag i både virksomheder og organisationer. Det er nemlig her fremtiden afgøres, og her stenene lægges til fortsat succes. Derfor handler det om at have antennerne ude, være opsøgende på nye muligheder og besidde netop de faglige kompetencer, der gør en forskel. Med en Master i projekt- og innovationsledelse bliver de studerende klædt på til at lede projekt- og innovationsarbejdet med afsæt i den nyeste viden og forskning, til at identificere de projekter, der giver merværdi til virksomheden og ikke mindst udstyret med redskaber der fremmer innovationsprocesserne.

- Det er virkelig en god cocktail, vi har fået sammensat på uddannelsen. Uddannelsen er naturligvis i sit udgangspunkt forskningsbaseret, og derfor arbejder vi selvklart med de forskellige teorier, der findes på feltet. Men vi arbejder ikke bare med teorierne for teoriernes egen skyld. Vi omsætter dem nemlig til de studerendes egen virkelighed og praksis, i de virksomheder de repræsenterer. Det betyder dels, at der bliver en god vekselvirkning mellem teori og praksis på studiet, dels at de studerende med den fornyede indsigt kan igangsætte strategiske fornyelser og ændre tunge procedurer i deres egen organisation allerede fra dag ét på studiet. Det giver ikke alene værditilvækst; det giver en utrolig dynamik, og et spændende studiemiljø, fortæller Eva Riis.

Vi arbejder ikke bare med teorierne for teoriernes egen skyld. Vi omsætter dem nemlig til de studerendes egen virkelighed og praksis, i de virksomheder de repræsenterer.

Eva Riis , Adjunkt ved Institut for Marketing & Management

Fleksibel uddannelse
Masteruddannelsen i projekt- og innovationsledelse er en toårig deltidsuddannelse, der stiller skarpt på alle de essentielle aspekter af professionel ledelse af projekter og innovationsprocesser. Uddannelsen henvender sig især til studerende, der i forvejen har en vis arbejdserfaring og en ballast fra rollen som enten projektleder, ansat i et projektkontor eller med ansvar for innovation. Uddannelsen kan i sit sigte bruges i et bredt felt af brancher og virksomhedstyper. Det gælder bl.a. pharma, produktion, medier, byggeri og kommuner, men også fx til projektledelse og innovationsudvikling i en NGO.

- Der er tale om en meget fleksibel uddannelse, hvor man i høj grad selv bestemmer tempoet i fremdriften, afhængigt af hvor meget tid man kan afse til studieaktivitet. Selve undervisning er dialogbaseret og foregår i en frugtbar vekselvirkning mellem oplæg, gruppediskussion og gruppearbejde. Og helt centralt i undervisningen står ny erkendelse, ny viden og en konstruktiv værktøjskasse med metoder og redskaber, der kan bruges til at skabe forandring, skubbe udviklingen i en ny retning og sætte nye standarder for, hvordan projekt- og innovationsarbejdet kan løftes til nye højder. Inspirationen bliver i høj grad leveret af de medstuderendes egne cases, af SDU’s forskere samt af særligt indbudte gæsteforelæsere fra det private erhvervsliv, forklarer Eva Riis.

Eva Riis

Eva Riis er adjunkt ved Institut for Marketing & Management. Hendes forskningsområder er governance af innovationsprojekter, governance af projekter, projektledelse, projekt porteføljeledelse samt ledelse af innovationsprojekter.