Skip to main content
Karriere

Karriere er mere end at kravle op ad karrierestigen til en toplederpost

Vi har en tendens til at opfatte karriere som en traditionel lineær vej mod direktørstolen, men vi glemmer ofte, at karriere kan gå i mange andre retninger end op ad, ifølge karrierevejleder, på SDU’s efteruddannelse, Lise Bille Byriel. Hun tilbyder en karrieretest og en efterfølgende samtale til dig, der gerne vil forstå dit karrieremønster.

Af HD- og Mastersekretariatet, , 24-03-2020

Karriere kan skabe en retning i ens arbejdsliv, men karriere er ikke kun vejen mod en flot toppost. Karrieretesten udfordrer den retlinjet tankegang og sætter ord på en persons karrieremæssige mønster, motiv og retning både før i tiden, nu og i fremtiden.

Karriere og motivation 
Modellen giver både et billede på din forestilling om, den ideelle karriereretning, og hvad der engagerer og motiverer dig i dine karrieremotiver.

- I princippet indeholder vi elementer af alle fire karriereretninger. I samtalen om testen koncentrerer vi os om de to dominerende retninger, men man bliver testet på alle fire parametre, forklarer Lise Bille Byriel.

De fire mønstre i karrieremodellen 
Karrieretesten bygger på en model, som inddeler karriereretninger i fire mønstre: lineær, ekspert, udvidende og episodisk.

Lineær
Den lineære retning er den klassiske forståelse af karriere, hvor man klatrer op ad karrierestigen, for at få magt, prestige og indflydelse i et traditionelt hierarki.

- Der er plads til meget få på toppen af hierarkiet og vedkomne er ofte konkurrenceminded.

Tidshorisonten i det lineære mønster er ubestemt, da det afhænger mere af den enkelte, og hvor længe personen sidder på en toppost.

Udvidede
Den udvidede tankegang er baseret på, at du har en videregående uddannelse, som du bygger videre på gennem kurser, videreuddannelse og nye anderledes arbejdsopgaver.

- Den udvidede karrieretning kan være tilfældig og uden en direkte plan, hvilket betyder, at du ikke kan forudse, hvor vedkomne ender.

Et udvidet mønster laver oftere jobrotation og ønsker udvikling samt uddannelse, som ikke nødvendigvis skal få en til at bevæge sig op ad karrierestigen. De er i et arbejdsområde mellem 5 og 10 år, hvor de herefter længes efter, at der sker noget nyt.

Ekspert
I modsætning til både den lineære og udvidede er eksperten mere stabil. Eksperten er dygtig inden for et fagligt område, hvor ens ambitioner ikke er at stige op ad, men at få indflydelse gennem høj faglighed. Eksperten fordyber sig i et område og ønsker ikke at skifte job ofte.

- Typisk kan det være sygeplejersken, som uddanner sig til noget klinisk og bliver rigtig dygtigt inden for netop det faglige felt. Andre får svært ved at konkurrere med vedkomne.

Episodisk
Den episodiske retning er præget af det moderne projektorienterede arbejdsmarked, hvor man arbejder inden for frie rammer med mange muligheder. Det er primært projektorienteret konsulentarbejde, og derfor er man typisk kun i det samme job 2 til 4 år.

- Essensen i den episodiske er, at du er meget faglig dygtig. Du bliver kastet ind i problemløsende funktioner, hvor du finder en løsning på problemet, men du smutter før implementeringen af løsningen.

Testen giver dig et afsæt til at træffe nogle valg og se nye muligheder, som du kan bruge til både at forstå dig selv, men også de valg som du har foretaget før i tiden.

Lise Bille Byriel, karrierevejleder, SDU Efteruddannelse

Afsæt til at træffe valg og se nye muligheder
En karrieretest kan give dig generelle betragtninger om dine karrieremønstre, men den kan ikke give dig et specifikt billede på, om du er en god leder eller en dygtig konsulent.

- Testen giver dig et afsæt til at træffe nogle valg og se nye muligheder, som du kan bruge til både at forstå dig selv, men også de valg som du har foretaget før i tiden.

Ifølge Lise Bille Byriel er det vigtigt at understrege, at vi tænker retning og motiv forskelligt, hvor karrieremodellen også kan give dig en forståelse for, hvordan andre arbejder anderledes end dig.

Vi hjælper dig med afklaring til efteruddannelse

SDU Efteruddannelse tilbyder dig en gratis karrieresamtale, der kan gøre dig klogere på, hvad dit næste skridt i karriere kan være. Tilmeld dig her. 

Lise Bille Byriel er faglig koordinator hos HD- og Mastersekretariatet.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 24.03.2020