Evaluering af folkebiblioteker

Nyt hold til foråret. Skal du med på holdet? Tilmeld dig senest 1. december.

Kurset Evaluering af folkebiblioteker giver dig en grundlæggende indføring i bibliotekernes lov- samt værdigrundlag. Forskellige evalueringsparadigmer gennemgås og evalueringsteoretiske grundbegreber introduceres såsom validitet og reliabilitet, formativ og summativ mm. Kurset præsenterer forskellige evalueringsformer og deres muligheder samt begrænsninger. I løbet af kurset gennemgås metoder til evaluering og udvikling af bibliotekers samfundsmæssige værdi, som trækker på forskellige datakilder, både kvalitative og kvantitative, med henblik på dels at forstå og dels at videreudvikle biblioteksservices.

På kurset vil du opnå viden om:

  • biblioteket, deres lovgrundlag og kulturpolitiske indplacering
  • bibliotekets værdimæssige grundlag
  • evalueringsmetoder af biblioteket og andre kulturinstitutioner
  • forholdet mellem værdigrundlag, services og evalueringsmetoder

På kurset vil du opnå færdigheder i at:

  • analysere biblioteket og redegøre for institutionens formål, strategier og aktiviteter
  • anvende forskellige evalueringsformer, som trækker på forskellige datakilder, både kvalitative og kvantitative

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies