Adgangskrav

Hvis du opfylder følgende adgangskrav, kan du umiddelbart optages på enkeltfaget:

  • Du har afsluttet en kandidatuddannelse med Biologi som enten centralt fag eller sidefag.
  • Du er ansat på en gymnasial uddannelsesinstitution, hvor du enten underviser i Biologi eller skal til at påbegynde undervisning i faget.

Ydermere kan undervisningskompetence i Biologi være tilegnet på anden vis, for eksempel via enkeltfag. Dette accepteres på lige fod med en bestået kandidatgrad med Biologi som centralt fag eller sidefag.

Færdiggjort pædagogikum er umiddelbart ikke et krav.

Hvis antallet af kvalificerede og rettidige ansøgere overstiger antallet af studiepladser (25), vil udvælgelsen af deltagere finde sted på baggrund af motiverede ansøgninger.

Hvis antallet af studiepladser derimod overstiger antallet af kvalificerede og rettidige ansøgere, vil restpladserne blive fordelt ud fra følgende prioritering:

  1. Ansøgere med afsluttet kandidatuddannelse i Biologi, der søger job som underviser i Biologi på en gymnasial uddannelse.
  2. Ansøgere med afsluttet kandidatuddannelse i Biologi.
  3. Ansøgere med afsluttet bacheloruddannelse i Biologi.

Forbehold

Universitetet forbeholder sig ret til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl, samt uforudsete hændelser.