Skip to main content

Astronomi for gymnasielærere

Astronomi for gymnasielærere

I 2020 udbyder vi en kursuspakke, som giver fysiklærere i gymnasieskolen tillægskompetence til at undervise i Astronomi på gymnasialt niveau.

  • Undervisningssproget er dansk

Kursuspakken er for dig, som i forvejen underviser i Fysik på en gymnasial uddannelse og ønsker også at kunne undervise i Astronomi.

Forløbet består af fem kurser på i alt 30 ECTS, som afvikles over to semestre i efteråret 2020 og foråret 2021. Forløbet omfatter de astronomikurser, som er nødvendige for, at fysikere med gymnasial undervisningskompetence i Fysik også opnår undervisningskompetence i Astronomi.

Undervejs i forløbet udarbejder du det undervisningsmateriale, som du skal bruge i din egen undervisning. På SDU får du og dine elever fri adgang til teleskoper, og du får vejledning i at bruge dem.

En stor del af læringen foregår som fjernundervisning via e-læring, så du skal kun afsætte 4-5 dage pr. semester til undervisning på SDU. Undervisningsdagene afholdes efter aftale mellem kursets deltagere og underviserne.

Ved tilmelding tilmelder du dig den samlede kursuspakke. Det er ikke muligt at tilmelde sig kurserne enkeltvis.