Skip to main content

Tilbud til bibliotekssektoren

Syddansk Universitet udbyder forskningsbaseret efter- og videreuddannelse målrettet ansatte i bibliotekssektoren, fra litteraturfaglig opkvalificering til nyeste viden om udviklingen af kulturtilbud.