Ansøgningsskemaer

    Error while rendering view [LinkElement].

Ansøgningsfrist:

BEMÆRK: Ansøgningsfristen for optagelse til studieåret 2019-2020 er forlænget til den 1. august 2019

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HD-sekretariatet.

Ansøgningsskemaer:

I forbindelse med din ansøgning til HD 1. del har du flere valgmuligheder:

  • Om du vil følge det samlede semester eller blot det ene af fagene.
  • Om undervisningen skal foregå på aftenhold eller som fjernundervisning.
  • I hvilken by på Sjælland, Fyn eller i Jylland du vil følge undervisningen,  såfremt du ønsker fremmødeundervisning.

Husk altid at medsende en bekræftet kopi af dit adgangsgivende eksamensbevis eller kopi af adgangsvurdering.

ANSØGNINGSPORTAL

Til dig der ønsker at læse hele uddannelsen. 

Fordi HD er et betalingsstudium, bliver du kun tilmeldt de fag du krydser af på ansøgningsskemaet. Forud for hvert semester, vil du blive bedt om at tilmelde dig, de fag du ønsker at følge i det pågældende semester.

 

Ansøgning til enkeltfag

Til dig der kun ønsker at læse dele af uddannelsen.

 

Ansøgning til selvstuderende

Til dig der ønsker at læse dele af uddannelsen som selvstuderende. Bemærk, selvstudium er ikke det samme som fjernstudium, fjernstuderende skal benytte det almindelige ansøgningsskema, læs mere om selvstudium her.

 

På baggrund af indkomne ansøgninger vil Syddansk Universitet primo august beslutte hvilke hold, der skal oprettes i studieåret 2019-2020. Søger du ind på studiet efter den 1. juli 2019, vil dine valgmuligheder følgelig blive begrænset til disse hold. Nærmere information herfor kan fås hos Ewa Hyla-Christiansen, tlf. 6550 9113 eller hd1@sam.sdu.dk

 

Forbehold

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

 

Adgangsvurdering:

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene til HD 1. del, kan du søge om en adgangsvurdering. Der vil i vurderingen blive lagt vægt på, om dine kvalifikationer kan sidestilles med adgangskravene, og om du derfor skønnes at kunne gennemføre uddannelsen. Konkret vil der som udgangspunkt forudsættes, at du har haft Dansk svarende til A-niveau, Engelsk og Samfundsfag svarende til B-niveau samt Matematik (hvor vi på det kraftigste vil anbefale, at du har gennemført dette på et niveau svarende til B-niveau).

Husk altid at fremsende dokumentation (eksamensbeviser o.l.) for de kvalifikationer, som du ønsker lagt til grund for sin optagelse.

Ansøgning om adgangsvurdering

 

Fritagelse for fag på HD 1. del:

Du kan søge om fritagelse for fag (merit), hvis du allerede har bestået prøver i faget på et tilsvarende niveau.

Når Syddansk Universitet vurderer, om en uddannelse eller dele af denne er meritgivende til HD 1.del, er det ikke kun niveauet, men i langt højere grad det fagmæssige indhold af uddannelsen, dvs. pensum, omfang og eksamensform, der det afgørende for, om der kan gives merit.

Husk altid at fremsende dokumentation (eksamensbevis og fagbeskrivelse) for de fag, som du vil øge fritagelse for på HD 1. del. 

Ansøgningsskema - merit

 

Brush-up kursus i Matematik:

Selv om adgangskravet om Matematik på B-niveau er bortfaldet, så forudsætter undervisningen på studiet, at du har matematiske forudsætninger på dette niveau.

Syddansk Universitet tilbyder derfor frivillige brush-up kurser i matematik, hvor de centrale emner i forhold til HD-uddannelsen bliver gennemgået. Kurserne udbydes både i Slagelse og Kolding  før studiestart.  Du kan tilmelde dig kurset her

Brochure - Brush up kursus (2019)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies