Skip to main content

Supply Chain Management bliver i stigende grad et konkurrence-parameter for virksomheder på linje med det at udbyde produkter og serviceydelser. Supply Chain Management området indeholder kilder til skabelse af konkurrencemæssige fordele både gennem tiltag der øger omsætningen og reducerer omkostninger.
Virksomhederne har således i dag behov for medarbejdere, som evner at helhedstænke på tværs af de traditionelle funktioner.

Specialet henvender sig derfor til nuværende og kommende ledere med tværgående drifts- og udviklingsopgaver inden for logistik, indkøb, produktion, planlægning, lager og distribution.

Hvilke kompetencer får du i løbet af uddannelsen?
Med en HD-uddannelse i supply chain management får du en uddannelse, der kombinerer teoretiske, metodemæssige og anvendelsesorienterede tilgange, så du udvikler viden, færdigheder og kompetencer til at forstå, vurdere, handle og reflektere i forhold til virksomhedens supply chain relaterede udfordringer og de løsningsmuligheder, som forskellige teorier og -metoder giver. Uddannelsen giver dig med andre ord et stærkt fagligt fundament samt en værktøjskasse til at drive, lede og udvikle virksomheders supply chain aktiviteter på et operationelt såvel som strategisk niveau. Du får kompetencer, der kan anvendes til at analysere problemstillinger i supply chain og udvikle kvalificerede løsningsforslag der styrker virksomhedens performance. Du vil blive klædt på til succesfuldt at varetage funktioner indenfor b.la. indkøb, produktion, planlægning og logistik.

Hvilket udbytte af uddannelsen får din virksomhed?
Dine medarbejdere får ny viden og kompetencer, der kan omsættes i praksis allerede fra dag ét på uddannelsen. Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvad der rør sig i erhvervslivet og i virksomhederne – f.eks. via virksomhedspræsentationer, virksomhedscases og opgaver, der tager udgangspunkt i udfordringer eller muligheder, som lige netop din type virksomhed står overfor. Dine medarbejdere vil i løbet af uddannelsen få tid at anvende den nye læring til at analysere og fordybe sig i opgaver i din virksomhed, en aktivitet, som der ofte ellers ikke er tid til.

 

Opdateres snarest


Opdateres snarest