Skip to main content

Supply Chain Management bliver i stigende grad et konkurrence-parameter for virksomheder på linje med det at udbyde produkter og serviceydelser. Supply Chain Management området indeholder kilder til skabelse af konkurrencemæssige fordele både gennem tiltag der øger omsætningen og reducerer omkostninger.
Virksomhederne har således i dag behov for medarbejdere, som evner at helhedstænke på tværs af de traditionelle funktioner.

Specialet henvender sig derfor til nuværende og kommende ledere med tværgående drifts- og udviklingsopgaver inden for logistik, indkøb, produktion, planlægning, lager og distribution.

Under uddannelsesforløbet skal du opnå en teoretisk og metodemæssig viden om de mest centrale og væsentlige begreber og modeller inden for specialets fagområder, dog med særlig vægt på fagområderne virksomhedens økonomistyring og eksterne rapportering.

Den opnåede viden skal være på et sådant niveau, at du efterfølgende kan forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis i forbindelse med styring af forskellige virksomhedstypers økonomi.

HD-specialet i Regnskabs og økonomistyring giver - med opfyldelse af få supplerende betingelser - adgang til kandidatuddannelsen, cand.merc.aud., som er en mastergrad og bl.a. er den teoretiske forudsætning for at blive statsautoriseret revisor.

Opdateres snarest


Opdateres snarest