Skip to main content

Hvorfor skal du tage en HD i Strategisk salg og marketing?

Få den nyeste viden og redskaberne til at analysere og løse de salgs- og marketingsudfordringer, som virksomheder dagligt møder.

Af Maria Slej-Hasselstrøm, , 13-10-2022

Arbejder du med salg og marketing - eller drømmer om det? Og ønsker du yderligere uddannelse på universitetsniveau?

Med HD i Strategisk salg og marketing bliver du kvalificeret til at udfylde en række forskellige roller inden for salg og marketing, ligesom du kvalificerer dig til at gå ledervejen.

Med uddannelsen vil du:

  • få et stærkt fagligt fundament for dit arbejde med salg og marketing og skaber et godt grundlag hvis du søger en ledervej .         
  • blive i stand til at arbejde med salg og markedsføring på et strategisk og taktisk niveau i både nationale og internationale virksomheder.         
  • blive kvalificeret til at deltage i planlægning og gennemførelse af effektskabende markeds-, salgs- og forretningsrelaterede tiltag.         
  • få skærpet evnen til kritisk tænkning og til at forstå komplekse problemstillinger og skabe kvalificerede beslutningsgrundlag.         
  • få udviklet dine teoretiske og metodemæssige kompetencer inden for bl.a. ledelse, salg og marketing, markedsanalyser, markedskommunikation og branding samt innovation og forretningsudvikling.         
Hvad får virksomheden?
For virksomheden kan uddannelsen være med til at fastholde dygtige medarbejder, som med den nyeste viden inden for salg og marketing samt træning i kritisk tænkning, kan løse komplekse problemstillinger og træffe kvalificerede beslutninger til gavn for virksomhedens udvikling og vækst.  
 

Du vil med uddannelsen kunne løfte markedsføringen på både strategisk og operationelt niveau i alle typer af virksomheder

Ann Højbjerg Clarke, Uddannelsesleder, HD i strategisk  salg og marketing

Høj fleksibilitet og fokus på praksis
Uddannelsen er fleksibel, både i forhold til tempo og indhold. Du kan sammensætte en del af uddannelsen, så den passer til dine ønsker, eksempelvis i retning af ledelse, eller proces og projektledelse. 

HD i Strategisk salg og marketing er tilrettelagt, så du kan arbejde ved siden af din uddannelse. Din erfaring fra dit arbejde vil være et aktiv i den dialogbaserede undervisning, hvor du møder den nyeste forskning.

Undervisningen tager udgangspunkt i din hverdag og er fokuseret mod at omsætte den teoretiske viden til din konkrete praksis. Et omdrejningspunkt i HD i Strategisk salg og marketing er, at forskning og praksis går hånd i hånd og gensidigt styrker hinanden.
 
Redaktionen afsluttet: 13.10.2022