Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år. I forløbet indgår - udover de obligatoriske fag - også valgfag, hvor du kan fordybe dig indenfor en række fagområder.

Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. 
Læs mere om ECTS-point hos Undervisningsministeriet

Uddannelsen består af:
  • Fem obligatoriske fag
  • Ét til to valgfrie fag
  • Afsluttende projekt
1. semester ECTS-point
Strategisk ledelse 5
Ekstern regnskab 10
   
2. semester  
Økonomistyring 10
Skatteret 5
   
3. semester  
Praktisk seminar 5
Valgfag  |  1-2 fag i alt 10
   
4. semester  
Afgangsprojekt 1 5


I ALT 60

Læs om fagene i  fagbeskrivelserne som er et overblik over fagets indhold og eksamensform. 

Få overblik over de enkelte undervisningsdage.
Den detaljeret plan for det enkelte fag finder du på ItsLearning

Sted
Tid 
Adresse
SDU Esbjerg  Mandage og onsdage 
kl. 17.30 - 21.05
Degnevej 14
6705 Esbjerg
SDU Kolding Lørdage
kl. 08.45 - 12.00  

samt udvalgte hverdagsaftener
17.30-20.45 
Universitetsparken 1
6000 Kolding
ZBC Næstved Mandage og onsdage
kl. 17.30 - 20.50 
Handelsskolevej 3
4700 Næstved
SDU Odense  Mandage og onsdage 
kl. 17.15 - 20.45
Campusvej 55
5230 Odense 
Roskilde Handelsskole Tirsdage og torsdage
kl. 17.30 - 20.50 
Bakkesvinget 67
4000 Roskilde
SDU Slagelse Tirsdage og torsdage  
kl. 17.30 - 20.50
Sdr. Stationsvej 28
4200 Slagelse
SDU Sønderborg Tirsdage og torsdage 
kl. 17.15 - 20.30 
Alsion 2 
6400 Sønderborg
Fjernundervisning  Online undervisning
skemalagt på  hverdage 
1-2 gange om ugen
mandag-torsdag 
Eftermiddag/Aften
 

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for HD-uddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger.

Formålet med det afgangsprojekt projekt er, at man udvikler metodebevidsthed og evne til at anvende relevante teorier og metoder ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Det sker naturligvis med udgangspunkt i de fag, man har taget i løbet af studiet. 

Projektet kan skrives i grupper  af  to eller individuelt og det afsluttes med en mundtlig eksamen.

Sidst opdateret: 21.01.2021