Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år (4 semestre). I forløbet indgår - udover de obligatoriske fag - også 2 valgfag, hvor du kan fordybe dig indenfor en række fagområder - også i fag, udbudt på andre HD 2. dels specialer.

Du kan læse nærmere om det enkelte fags indhold, litteratur mv. ved at klikke på faget i nedenstående oversigt. Se også oversigten i menuen til højre.

1. SEMESTER - efterår

Strategisk ledelse (5 ECTS)
Eksternt regnskab (10 ECTS)

2. SEMESTER - forår

Økonomistyring(10 ECTS)
Skatteret (5 ECTS)

3. SEMESTER - efterår

Praktisk seminar (5 ECTS) 
Valgfag 1 (5 ECTS)
Valgfag 2 (5 ECTS)

4. SEMESTER - forår

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Uddannelsen gennemføres over 13-15 uger i de enkelte semestre.

Den samlede arbejdsbelastning udtrykkes gennem fagets antal ECTS, hvor 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer. Det vil sige, at i for eksempel faget Strategisk ledelse skal du forvente at lægge ca. 135 arbejdstimer for at kunne følge faget ideelt set (læsning, opgaveløsning, forberedelse, deltagelse i undervisning og eksamensarbejdet).