Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år. I forløbet indgår - udover de obligatoriske fag - også valgfag, hvor du kan fordybe dig indenfor en række fagområder.

Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. 
Læs mere om ECTS-point hos Undervisningsministeriet

Uddannelsen består af:
  • Fire obligatoriske fag
  • To til tre valgfrie fag
  • Afsluttende projekt
1. semester ECTS-point
Organisation og ledelse 15 
   
2. semester  
Strategisk ledelse 5
Beslutningsprocesser 5
Organisationsanalyse
   
 3. semester  
Valgfag  | 2-3 fag i alt 15 
   
4. semester  
Afgangsprojekt 1 5


I ALT 60
De juridiske rammer og regler for faget finde du i fagbeskrivelserne.
 

Få overblik over de enkelte undervisningsdage.
Den detaljeret plan for det enkelte fag finder du på ItsLearning

Sted
Tid 
Adresse
SDU Esbjerg  Mandage og onsdage
kl. 17.30 - 21.00
Degnevej 14
6705 Esbjerg
SDU Kolding Lørdage
kl. 08.45 - 14.00 
Universitetsparken 1
6000 Kolding
SDU Odense   Udvalgte fredage og lørdage
Dagsundervisning 
Campusvej 55
5230 Odense 
SDU slagelse Hver anden lørdag 
kl. 9.30 - 15.30
Sdr. Stationsvej 28
4200 Slagelse
Fjernundervisning Online undervisning
skemalagt på  hverdage 
1-2 gange om ugen
mandag-torsdag 
kl. 18.30 - 20.30
 

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for HD-uddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger.

Formålet med det afgangsprojekt projekt er, at man udvikler metodebevidsthed og evne til at anvende relevante teorier og metoder ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Det sker naturligvis med udgangspunkt i de fag, man har taget i løbet af studiet. 

Projektet kan skrives i grupper  af  to eller individuelt og det afsluttes med en mundtlig eksamen.

Sidst opdateret: 21.01.2021