Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år (4 semestre). I forløbet indgår - udover de obligatoriske fag - også valgfag, hvor du kan fordybe dig indenfor en række fagområder – også i fag, udbudt på andre HD 2. dels specialer.

Du kan læse nærmere om det enkelte fags indhold, litteratur mv. ved at klikke på faget i nedenstående oversigt. Se også oversigten i menuen til højre.

1. SEMESTER - efterår

Markedsføring på forbrugermarkedet (B2C) (5 ECTS)
Markedsføring på professionelle markeder (B2B) (5 ECTS)
Anvendt markedsanalyse (5 ECTS)

2. SEMESTER - forår

Markedskommunikation(5 ECTS)
Global marketing (5 ECTS)
Forretningsudvikling og innovation (5 ECTS)

3. SEMESTER - efterår

Praktisk seminar (5 ECTS)
Valgfag 1 (5 ECTS)
Valgfag 2 (5 ECTS)

4. SEMESTER - forår

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Uddannelsen gennemføres over 13-15 uger i de enkelte semestre.

Den samlede arbejdsbelastning udtrykkes gennem fagets antal ECTS, hvor 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer. Det vil sige, at i for eksempel faget Markedskommunikation og branding skal du forvente at lægge ca. 135 arbejdstimer for at kunne følge faget ideelt set (læsning, opgaveløsning, forberedelse, deltagelse i undervisning og eksamensarbejdet).  

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies