Mere om studiet

Deltager- og kompetenceprofil

HD 2. del i Marketing Management giver dig en række strategiske redskaber til løsning af virksomhedens afsætningsmæssige problemstillinger. Du bliver præsenteret for en lang række værktøjer til at fastlægge virksomhedens placering i markedet, f.eks. i forhold til konkurrenter og i forhold til eksisterende og potentielle kunder. Du bliver i stand til at indsamle, bearbejde og analysere markedsdata, så virksomheden med baggrund i dataanalysen kan formulere og implementere fremtidige strategier.

Uddannelsen er teoretisk baseret og gennem hele uddannelsesforløbet bygges der bro fra teori til praksis. De studerendes erhvervserfaring anvendes i undervisningen og der arbejdes aktivt med, hvordan den gennemgåede teori kan bruges til løsning af praktiske problemstillinger.

HD i Marketing management henvender sig til alle, der arbejder eller planlægger at arbejde med salg og marketing i privat virksomhed, frivillige organisationer eller indenfor den offentlige sektor. Uddannelsens formål er at bibringe den studerende en kompetenceprofil, der sætter ham/hende i stand til at udfylde rollen som morgendagens marketing manager i alle typer af udviklingsorienterede organisationer. HD’eren i Marketing Management vil kunne udfylde sin rolle uanset om virksomheden opererer på et nationalt eller internationalt marked, og om det er et industrielt marked, et offentligt marked eller et forbrugermarked.

Uddannelsen svarer sammen med mindst 2 års relevant erhvervserfaring til en bacheloruddannelse. Efter endt uddannelse har dimittenden ret til at anvende betegnelsen HD Marketing Management. Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration (Marketing).

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies