Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år (4 semestre). I forløbet indgår - udover de obligatoriske fag - også valgfag, hvor du kan fordybe dig indenfor en række fagområder – også i fag, udbudt på andre HD 2. dels specialer.

Der kommer ny studieordning gældende for efterårsoptaget 2020, hvor den foreløbige uddannelsesoversigt ser således ud:

HD 2. del – Salg og marketing (tidl. Marketing Management)

Uddannelsesoversigt (2020 studieordning)

 1. SEMESTER - efterår

Salg og marketing: begreber, principper og trends (5 ECTS)

Markedskommunikation og branding (5 ECTS)

Valgfag fx Salgsledelse/fag fra anden linje(5 ECTS)

2. SEMESTER - forår - fagbeskrivelser følger

Markedsanalyse: indsamling og anvendelse af markedsdata (5 ECTS)

Kundeorienteret innovation og forretningsudvikling (5 ECTS)

Valgfag/fag fra anden linje (5 ECTS)

3. SEMESTER - efterår - fagbeskrivelser følger

Praktisk seminar (5 ECTS)

Valgfag/fag fra anden linje (10 ECTS eller to fag af 5 ECTS)

4. SEMESTER - forår - fagbeskrivelse følger

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Links til fagbeskrivelser på 2, 3. og 4. semester for de  enkelte fags indhold, litteratur mv. vil snarest blive tilføjet. 

 Uddannelsen gennemføres over 13-15 uger i de enkelte semestre.

HD 2 Salg og Marketing består af obligatoriske fag (25 ECTS), valgfri fag (20 ECTS) og et afgangsprojekt (15 ECTS).  

De obligatoriske fag giver dig solide kompetencer og konkrete værktøjer indenfor salg, marketing, markedskommunikation samt branding, som kan anvendes på tværs af virksomheder. Du vil efterfølgende kunne foretage markedsanalyser og drive kundeorienteret innovation og forretningsudvikling.

Når du skal vælge valgfag, kan du frit vælge mellem samtlige fag fra HD 2 specialiseringerne ved SDU - og dermed skræddersy en efter- og videreuddannelse, der matcher lige netop dine interesser og behov. 

Der er mange kombinationer og retninger, du kan vælge – det er op til dig. Vi har sammensat to mulige profiler på valgfri fagpakker, som du kan vælge eller lade dig inspirere af: Procesledelse samt Salgsledelse. 

Procesledelse: I den valgfri fagpakke procesledelse vil du blive klædt på til at planlægge, lede og udvikle processer og projekter på et praktisk og strategisk plan. Der vil være fokus på procesledelse på tværs af funktioner og afdelinger samt på, hvordan samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere optimeres.

Salgsledelse: I fagpakken salgsledelse vil du blive klædt på til at planlægge, lede og udvikle salgsaktiviteter og salgsteams. Du vil få indsigt i kundernes beslutningsprocesser og værktøjer til at optimere forhandlingssituationer.

I afgangsprojektet skal du udarbejde en større skriftlig rapport   (60-80 sider ), hvor du analyserer en markedsføringsmæssig problemstilling i en virksomhed eller organisation. Dette skal du gøre ved at anvende relevant teori samt indsamle data om problemstillingen.  Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning fra underviserne på studiet og selvstudium. 

Den samlede arbejdsbelastning udtrykkes gennem fagets antal ECTS, hvor 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer. Det vil sige, at i for eksempel faget Markedskommunikation og branding skal du forvente at lægge ca. 135 arbejdstimer for at kunne følge faget ideelt set (læsning, opgaveløsning, forberedelse, deltagelse i undervisning og eksamensarbejdet).