Henrik Høgsgaard, partner, EST A/S

"HD i Marketing Management har forberedt mig godt på rollen som partner. Fagligt er jeg kommet op på et højere og mere professionelt niveau, derfor kan jeg tale på lige fod med alle andre om, hvad der rører sig i virksomheden og være med til at træffe vigtige beslutninger, der både holder fagligt og i virkeligheden.

Jeg er blevet i stand til at løse mange nye opgaver på det strategiske plan og trækker ofte på teorierne og metoderne fra studiet, fx når der skal skaffes nye kunder eller når det skal besluttes hvilket marked, vi skal satse på.

Den klare force ved studiet er, at det faglige stof bliver kombineret med praktisk erfaring. Det lærte kan relateres til ens egen jobfunktion og virksomhed, og de medstuderendes erfaringer kan også generere nye ideer. Mit bedste råd til kommende studerende er, at de skal bruge studiet så aktivt som muligt i deres arbejde. Det var i hvert fald min største motivationsfaktor at kunne bruge de nye redskaber med det samme i jobbet.

For mig var det en fordel, at undervisningen foregår på lørdage. Det gik jeg faktisk bevidst efter, fordi jeg er mere frigjort i weekenden end i hverdagen. Da jeg læste til akademiøkonom lå undervisningen på to hverdagsaftener om ugen, og jeg gik glip af en del undervisning, når jeg var på forretningsrejser o. lign.

Denne gang har studiet hængt meget bedre sammen med både mit arbejds- og privatliv. Egentlig havde jeg forventet, at det ville fylde noget mere i dagligdagen. Men jeg er nok sådan anlagt, at jeg giver den en skalle op til eksamen, så for mig har det været et humant studie at komme igennem."