Skip to main content

Uddannelsens opbygning

HD 2. del i Finansiel Rådgivning:
Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år (4 semestre). I forløbet indgår - udover de obligatoriske fag - også valgfag, hvor du kan fordybe dig indenfor en række fagområder – også i fag, udbudt på andre HD 2. dels specialer.

Du kan læse nærmere om det enkelte fags indhold, litteratur mv. ved at klikke på faget i nedenstående oversigt. Se også oversigten i menuen til højre.

1. SEMESTER - efterår

Investeringsrådgivning (10 ECTS)
Skatteret og juridisk metode (5 ECTS)            

2. SEMESTER - forår

Finansielle virksomheders produkter og services (10 ECTS)
Styring af finansielle virksomheder (5 ECTS)

3. SEMESTER - efterår

Valgfag  ( i alt 15 ECTS)

4. SEMESTER - forår

Afgangsprojekt (15 ECTS)

 Uddannelsen gennemføres over 13-15 uger i de enkelte semestre.

Den samlede arbejdsbelastning udtrykkes gennem fagets antal ECTS, hvor 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer. Det vil sige, at i for eksempel faget Skatteret og juridisk metode skal du forvente at lægge ca. 135 arbejdstimer for at kunne følge faget ideelt set (læsning, opgaveløsning, forberedelse, deltagelse i undervisning og eksamensarbejdet).