Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år. I forløbet indgår - udover de obligatoriske fag - også valgfag, hvor du kan fordybe dig indenfor en række fagområder.

Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. 
Læs mere om ECTS-point hos Undervisningsministeriet

Uddannelsen består af:
  • Fire obligatoriske fag
  • To til tre valgfrie fag
  • Afsluttende projekt

Alle fag udgør 5-10 ECTS- point og afsluttende projekt 15 ECTS-point. Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point.

1. semester ECTS-point
Skatteret og juridisk metode
Investeringsrådgivning 10
   
2. semester  
Finansielle virksomheders produkter og services 10
Styring af finansielle virksomheder 5
   
 3. semester  
 Valgfag | 2-3 fag i alt 15
   
4. semester  
Afgangsprojekt 1 5


I ALT 60

Læs om fagene i  fagbeskrivelserne som er et overblik over fagets indhold og eksamensform. 

Få overblik over de enkelte undervisningsdage.
Den detaljeret plan for det enkelte fag finder du på ItsLearning

Sted
Tid 
Adresse
SDU Kolding Udvalgte fredage
Dagsundervisning 
Universitetsparken 1
6000 Kolding 
ZBC Næstved Udvalgte fredage
Dagsundervisning 
Handelsskolevej 3
4700 Næstved

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for HD-uddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger.

Formålet med det afgangsprojekt projekt er, at man udvikler metodebevidsthed og evne til at anvende relevante teorier og metoder ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Det sker naturligvis med udgangspunkt i de fag, man har taget i løbet af studiet. 

Projektet kan skrives i grupper  af  to eller individuelt og det afsluttes med en mundtlig eksamen.

Sidst opdateret: 21.01.2021