Skip to main content

Praktiske oplysninger

I undermenuen i højre side af skærmen, kan du finde en række praktiske oplysninger, bl.a. priser samt svar på ofte stillede spørgsmål.

 

Relevante skemaer til brug i forbindelse med ansøgning om optagelse på HD 2. del i Finansiel rådgivning finder du her.
  

Undervisning:

Undervisningen er tilrettelagt som blended learning, der er en kombination af fremmødeundervisning og virtuel undervisning (e-learning).

Undervisnings- og arbejdsformerne på fremmødeundervisningen omfatter forelæsninger, øvelseslektioner, seminarer, hjemmeopgaver og udarbejdelse af en hovedopgave.

I den virtuelle undervisning foregår dialogen mellem undervisere og studerende som e-learning i det virtuelle rum. Det betyder, at gruppearbejde, projektarbejde og vejledningen foregår over internettet.

Den virtuelle undervisning gennemføres imellem fremmødeundervisningen. Der skal således påregnes en betydelig arbejdsindsats også i de perioder, hvor der ikke er fremmødeundervisning.

Undervisningen er udbudt i henholdsvis Kolding (Universitetsparken 1) og Næstved (ZBC Handelsskolevej 3) på udvalgte fredage i tidsrummet kl. 9.00–ca. 16.00. Holdoprettelsen i de enkelte byer er afhængig af antal tilmeldte til studiet.

 

IT-krav:

Da HD studiet er lagt an på virtuel undervisning, bør dit udstyr som minimum opfylde de anbefalede krav.

 

Forbehold:

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbeholde for eventuelle prisændring og slåfejl.