Skip to main content

Hvorfor tage en HD i Finansiel Rådgivning?

Få viden og redskaber til at forstærke relationerne til dine kunder.

Af Maria Slej-Hasselstrøm, , 20-01-2021

HD i Finansiel Rådgivning er en universitetsuddannelse, der giver dig viden og redskaber, som gør dig i stand til at udøve kompetent rådgivning, hvad enten du rådgiver privatkunder eller erhvervskunder.

Med uddannelsen, vil du få et stærkt fagligt udgangspunkt for din rådgivning og et solidt og nødvendigt udgangspunkt for en eventuel ledervej i den finansielle sektor. 

HD i Finansiel Rådgivning giver dig:

  • Den mest relevante og aktuelle viden inden for den finansielle sektor
  • Dybere viden om de produkter og services, du rådgiver om i det daglige
  • Viden om, hvordan forskellige produkter og services spiller sammen med finansielle virksomheders performance og risiko
  • Konkrete redskaber og færdigheder du kan bruge i din hverdag og i din rådgivning
  • Adgang til undervisere, der arbejder og forsker i den finansielle sektor
  • En universitetsuddannelse, der er udviklet i tæt samarbejde med den finansielle sektor og dennes nuværende og fremtidige behov
  • En skarphed i din rådgivning, der gør dialogen med kunder mere nuanceret
  • Fleksibilitet i uddannelsesforløbet – en uddannelse der passer til dine behov og muligheder
  • Netværk med andre finansansatte, forskere og undervisere

Aktuelle problemstillinger og udviklingstendenser
Den finansielle sektor har været under forandring i en lang årrække, både i form af reguleringer fra det politiske og digitalisering af sektoren.

Samfundet og kunderne har også forandret sig, og kræver stærkere faglighed og rådgivningskvalitet af den finansielle sektors kundevendte medarbejdere. 

For at kunne navigere i alle disse krav er der behov for et fundament af solid viden og faglighed. Med HD i Finansiel Rådgivning får du en universitetsuddannelse med engagerede, erfarne og fagligt stærke undervisere.

Du vil få adgang til forskere og undervisere, der har indgående praksiskendskab til den finansielle sektor, og som vil sikre, at du får præcis den viden og de redskaber, der matcher sektorens og dine behov.

Den mest relevante uddannelse for rådgivere i den finansielle sektor

Jesper Raalskov, Uddannelsesleder, HD i Finansiel rådgivning

Fleksibilitet, der matcher dine behov
HD i Finansiel Rådgivning er tilrettelagt, så du kan arbejde ved siden af din uddannelse. Din erfaring fra dit arbejde vil være et aktiv i den dialogbaserede undervisning.

Derfor har vi også gjort det muligt for dig at vælge mellem forskellige valgfag, afhængigt af de behov og ønsker, som du og/eller din arbejdsgiver måtte have. 

Der vil være få fremmødedage i løbet af semestrene og generelt har vi især fokus på aktiverende undervisning, hvor du har mulighed for at deltage i øvelser, diskussioner, cases, mv. 

Redaktionen afsluttet: 20.01.2021