Skip to main content

Fjernstudiet tiltaler mig pga. fleksibiliteten; jeg kan følge undervisningen, når jeg har mulighed for det eller se videooptagelsen af undervisningen, hvis jeg er forhindret. Jeg har små børn og en mand, der ind imellem rejser, så det betyder meget, at jeg ikke skal bruge tid på transport og finde pasnings-mulighed.

Det er min opfattelse, at man kommer tættere på sin underviser ved fjernstudiet end ved ordinær undervisning, da man har webcam og mulighed for enten chat eller dialog gennem systemet.

Jeg har brugt de videoforelæsninger, som er til rådighed, som supplement til min forberedelse og haft stor glæde af dem som repetition inden eksamen. Fordelen ved video frem for ”real-time” er, at jeg kan pause og spole frem og tilbage, når jeg tager notater, eller hvis jeg har brug for en gentagelse.

De faglige input fra studiet inspirerer til nye vikler og metoder, jeg kan afprøve i mit arbejde som konsulent og underviser.

Gitte Stjernfelt
Medejer KUBU ApS
HD. 1. del

    

Sidst opdateret: 21.01.2021