Ansøgningsskemaer

Ansøgningsfrist: 1. juli 2020

Grundet Covid-19 er ansøgningsfristen forlænget til den 1. august 2020.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HD-sekretariatet.

Ansøgningsskemaer:

I forbindelse med din ansøgning til HD 1. del har du flere valgmuligheder:

  • Om du vil følge det samlede semester eller blot det ene af fagene
  • Om undervisningen skal foregå på aftenhold eller som fjernundervisning
  • I hvilken by på Sjælland, Fyn eller i Jylland du vil følge undervisningen,  såfremt du ønsker fremmødeundervisning

Husk altid at medsende en bekræftet kopi af dit adgangsgivende eksamensbevis eller kopi af adgangsvurdering.

 

ANSØGNING TIL FULD HD 1. DEL

Til dig der ønsker at læse hele uddannelsen 

  

ANSØGNING TIL ENKELTFAG PÅ HD 1. DEL 

Til dig der kun ønsker at læse dele af uddannelsen.


Til dig der ønsker at læse dele af uddannelsen som selvstuderende. 
(b
emærk, selvstudium er ikke det samme som fjernstudium - fjernstuderende skal benytte det almindelige ansøgningsskema)
Læs mere om selvstudium her.
Hvis du ønsker at være selvstuderende, skal du sende en mail til hd1@sam.sdu.dk, så sender vi et link til vores ansøgningsskema.

På baggrund af indkomne ansøgninger vil SDU primo august beslutte hvilke hold, der skal oprettes i studieåret 2020-2021. Søger du ind på studiet herefter, vil dine valgmuligheder blive begrænset til disse hold. Nærmere information herfor kan fås hos Ewa Hyla-Christiansen, tlf. 6550 9113 eller hd1@sam.sdu.dk

 

Forbehold

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

 

Adgangsvurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene til HD 1. del, kan du søge om en adgangsvurdering. Der vil i vurderingen blive lagt vægt på, om dine kvalifikationer kan sidestilles med adgangskravene, og om du derfor skønnes at kunne gennemføre uddannelsen. Konkret vil der som udgangspunkt forudsættes, at du har haft Dansk svarende til A-niveau, Engelsk og Samfundsfag svarende til B-niveau samt Matematik (hvor vi på det kraftigste vil anbefale, at du har gennemført dette på et niveau svarende til B-niveau).

Husk altid at fremsende dokumentation (eksamensbeviser o.l.) for de kvalifikationer, som du ønsker lagt til grund for sin optagelse.

ANSØGNING OM ADGANGSVURDERING

 

Fritagelse for fag på HD 1. del

Du kan søge om fritagelse for fag (merit), hvis du allerede har bestået prøver i faget på et tilsvarende niveau.

Når Syddansk Universitet vurderer, om en uddannelse eller dele af denne er meritgivende til HD 1. del, er det ikke kun niveauet, men i langt højere grad det fagmæssige indhold af uddannelsen, dvs. pensum, omfang og eksamensform, der det afgørende for, om der kan gives merit.

Husk altid at fremsende dokumentation (eksamensbevis og fagbeskrivelse) for de fag, som du vil øge fritagelse for på HD 1. del. 

ANSØGNINGSSKEMA - MERIT