Skip to main content

Ansøgning

For at blive optaget på HD 1. del skal du have:
 • En gymnasial uddannelse
 • En international studentereksamen
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau

 

Ansøgere, der ikke opfylder de formelle adgangskrav kan også søge om optagelse. Optagelse vil her være betinget af en konkret individuel vurdering. Kontakt HD-sekretariatet for nærmere afklaring på hd@sam.sdu.dk eller 6550 9122. 

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal have bestået studieprøven i dansk som andetsprog. Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 6 eller derover på 13-skalaen eller 02 på 7-trinsskalaen.

Ansøgere, der ikke har dansk som modersmål, skal derudover enten have:
 • Bestået danskprøve III 
 • Dokumentation for et tilsvarende kendskab til dansk, (gælder ikke for nordiske statsborgere med adgangsgivende eksamen fra et nordisk land).    
 
Fritagelse for fag på HD 1. del

Du kan søge om fritagelse for fag (merit), hvis du allerede har bestået prøver i faget på et tilsvarende niveau. Om du kan fritages for fag afhænger ikke kun af niveauet på faget men i langt højere grad det fagmæssige indhold af uddannelsen, dvs. pensum, omfang og eksamensform.  

Kontakt HD-sekretariatet for nærmere afklaring på hd@sam.sdu.dk eller 6550 9122.

 • Hele uddannelsen: 1. juli
 • Enkeltfag i efterårssemesteret: 1. juli 
 • Enkeltfag i forårssemesteret: 10. januar 

  

Efter ansøgningsfristen er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere om eventuelle ledige pladser.

For at søge om optagelse skal du udfylde det elektroniske skema i ansøgningsportalen.

 

Vejledning til ansøgning

Hav følgende dokumentation klar:

 • Eksamensbevis
 • Angiv om du vil undervises på aftenhold og i hvilken by - eller om du vil have fjernundervisning.

 

Se i denne video, hvordan du ansøger med NemId (anbefales)
Se i denne video, hvordan du ansøger uden NemId.

For at søge om optagelse skal du udfylde det elektroniske skema i ansøgningsportalen

Er du allerede er indskrevet på HD 1. del på SDU skal ikke søge via ansøgningsportalen, men sende en mail til hd@sam.sdu.dk

 

Vejledning til ansøgning

Inden du søger skal du have følgende klar:

 • Eksamensbevis
 • Navnet på det fag, du ønsker at læse
 • Angiv om du vil undervises på aftenhold og i hvilken by - eller om du vil have fjernundervisning

 

Se i denne video, hvordan du ansøger med NemId (anbefales)
Se i denne video, hvordan du ansøger uden NemId.

Uddannelsen udbydes i henhold til Universitetsloven og bekendtgørelse om HD-uddannelsen ved universiteterne. Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde  og til ikke at oprette hold. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

Sidst opdateret: 15.12.2020