Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Semesterplan - obligatorisk del
1. semester

  • Anvendt matematik (afholdes af laborantskolerne hvert efterår)  
  • Bioorganisk kemi (afholdes af laborantskolerne hvert efterår)

2. semester

  • Fysisk kemi (afholdes af laborantskolerne hvert forår)

Specialiseringer:

  • Procesteknologi og bioreaktorer
  • Molekylær- og cellebiologi
  • Kemisk syntese og analyse 

Specialisering 1: Procesteknologi og bioreaktorer
2. semester
Cellebiologi (afholdes af laborantskolerne hvert forår)

3. semester
Anvendt statistik og forsøgsdesign (tidl. Forsøgsdesign, dataanalyse og kemonetri)(afholdes af Det Tekniske Fakultet hvert efterår)
Kvalitetssikring i bioteknologiske processer (afholdes af Det Tekniske Fakultet hvert efterår)

4. semester
Mikrobiologi og fermenteringsteknologi (afholdes af Det Tekniske Fakultet hvert forår)
Separationsprocesser (afholdes af Det Tekniske Fakultet hvert forår)

5. semester 
Reguleringsteknik (tidl. Processtyring og design) (afholdes af Det Tekniske Fakultet hvert efterår)
Afgangsprojekt (afholdes af Det Tekniske Fakultet hvert semester)

6. semester
Afgangsprojekt (afholdes af Det Tekniske Fakultet hvert semester)

Specialisering 2: Molekylær- og cellebiologi
2. semester
Cellebiologi (afholdes af laborantskolerne hvert forår)

3. semester
Proteinoprensning (afholdes af Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi hvert efterår)

4. semester
Analytisk biokemi (afholdes af Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi hvert forår)

5. semester
Afgangsprojekt (afholdes af Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi hvert semester)

6. semester
Afgangsprojekt (afholdes af Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi hvert semester)

Specialisering 3: Kemisk syntese og analyse
2. semester
Reaktionsmekanismer (afholdes af laborantskolerne hvert forår)

3. semester
Anvendt statistik og forsøgsdesign ( tidl. Forsøgsdesign, dataanalyse og kemometri) (afholdes af Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet hvert efterår) og
Analytisk spektroskopi (afholdes af Syddansk Universitet, Kemisk Institut hvert efterår)

4. semester
Analytisk biokemi (afholdes af Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi hvert forår)

5. semester
Synteseteknik (afholdes af Syddansk Universitet, Kemisk Institut)
Afgangsprojekt (afholdes af Syddansk Universitet, Kemisk Institut hvert semester)

6. semester
Afgangsprojekt (afholdes af Syddansk Universitet, Kemisk Institut hvert semester)