Fagbeskrivelser

Kreativ Skrivning
Kreativ Skrivning er uddannelsens hovedfag. Her får du mulighed for at prøve dig selv af i mange genrer og finde en yndlingsgenre, som du kan fordybe dig i. Hvis du skal blive god til at skrive, skal du kunne læse din egen tekst og se dens muligheder og problemer. Derfor bruger vi tid til at læse tekster sammen og tale om dem på timerne. Vi prøver også forskellige skriveøvelser og diskuterer dem kritisk i undervisningen. Du får begreber og metoder, som kvalificerer dit arbejde. I de eksamensopgaver, du skriver på tekstproduktion, skal du især diskutere, hvordan du har arbejdet med din egen tekst, og hvad du har fået ud af at få den gennemgået i undervisningen. En typisk time har en kort skriftlig opvarmningsøvelse, en skriveworkshop med gennemgang af en eller flere af de studerendes tekster og en introduktion til nogle gode begreber, der kan hjælpe dig med at blive bedre til både at skrive og læse dine egne tekster.

Nogle af de genrer, du kan vælge at arbejde med, er:

 • kortprosa
 • lyrik
 • novelle
 • fantasy
 • børnelitteratur
 • sang- eller raptekster
 • essay
 • kronik
 • klumme
 • faglig fortælling
 • fagbogstekst
 • undervisningsmateriale

Tekstanalyse med henblik på sprogkvalitet og æstetisk vurdering
Hvad er godt sprog? Og hvorfor fungerer nogle tekster bedre end andre? På Tekstanalyse får du færdigheder i at analysere fiktive og non-fiktive tekster med henblik på at kunne karakterisere og diskutere deres sprogkvalitet og æstetiske kvalitet. I undervisningen inddrages dine egne tekster, så du lærer at læse dem kritisk og får velbegrundede ideer om, hvordan de kan blive bedre. En typisk time har både oplæg fra underviseren og forskellige fælles analyseøvelser.

Praktisk narratologi
Fortælleteori er et vigtigt redskabsfag i forbindelse med skrivning af alle slags tekster. Både fagbogsforfattere og skønlitterære forfattere kender den gode fortællings muligheder, og i dag er storytelling et fast programpunkt i virksomheders præsentation af deres produkter og deres kultur. På kurset får du lejlighed til at stifte bekendtskab med de centrale begreber og diskussioner inden for fortælleteori. Der bliver fokuseret på netop de begreber, du har brug for i din egen produktion af tekster i fiktive eller non-fiktive genrer. En typisk time har både en gennemgang af en teoretisk tekst og af nogle praktiske eksempler.

Skriftkulturens mediehistorie
Skriftkulturens mediehistorie giver dig kendskab til de mest grundlæggende træk i skriftkulturens europæiske mediehistorie. Du får færdigheder i at kunne karakterisere skriftlige produkter og placere dem i en mediehistorisk kontekst. Netop for den, der gerne vil være god til at formulere sig skriftligt, er valget af medie meget afgørende. Faget giver dig udblik og lærer dig om de forskellige mediers historie og aktuelle muligheder. En typisk time har både et oplæg fra underviseren og en analyse af et eller flere eksempler. Der er ofte også undervejs i forløbet en ekskursion til en bogmesse eller til et museum.

Retorik - klassisk og moderne 
Retorik er både en kunstart og selve læren om det at kunne udtrykke sig overbevisende. Faget giver dig viden om den klassiske og moderne retoriks grundbegreber for god sprogbrug og gør dig i stand til teoretisk, praktisk og analytisk at arbejde med mundtlig og skriftlig fremstilling. I undervisningen arbejder du ud fra egne teksteksempler, og der bliver lejlighed til at eksperimentere med mundtlig fremstilling. En typisk time gennemgår nogle af retorikkens grundbegreber og giver dig lejlighed til at arbejde med nogle øvelser.

Valgfag
Har vekslende indhold fra hold til hold. Typisk vil det bestå af et emne af relevans for den kreative skriveproces som man får lejlighed til at gå i dybden med.