Praktiske oplysninger

Studiestart
1. september

Ansøgningsfrist
1. juni

Der indføres med optag 2015 følgende optagelseskriterier og adgangsbegrænsning

Antal studiepladser: 20

Optagelsesprocessen består af to led.

1. Den skriftlige ansøgning
Ansøgere til Skrivekunst skal, sammen med udfyldt ansøgningsskema, sende os en motiveret ansøgning. Du skal kunne overbevise læseren om din store motivation for at komme ind på vores uddannelse. Ansøgningen skal således indeholde en beskrivelse af, hvem du er, og hvorfor du ønsker at læse Skrivekunst. Ved bedømmelsen, som foretages af ansatte på uddannelsen, lægger vi vægt på kreativitet, formuleringsevne, interesser og tidligere beskæftigelse. Vi lægger først og fremmest vægt på forudsætningerne og motivationen for at indgå i en akademisk uddannelse, hvor kreativ tekstproduktion kombineres med refleksion og indsigt i teori og metode. Din ansøgning må maksimalt fylde to A4-sider.

2. Optagelsessamtalen
På baggrund af den motiverende ansøgning, udvælges ca. 20-25 ansøgere, der inviteres til en samtale på universitetet. Samtalen former sig som en uformel dialog på ca. 20 minutter om dig selv og om det, du har skrevet i din ansøgning, og du vil få lejlighed til at uddybe din motivation for at indgå i en akademisk uddannelse, hvor det produktivt kreative element er fremherskende.
Samtalerne finder sted mellem den 20.-22. juni

Vægtning
45 ECTS

Sted
Odense

Varighed
2 år på deltid: Forløbet i skrivekunst strækker sig over 4 semestre og er tilrettelagt omkring e-læring, vejledning og enkelte fælles samværsdage hvert semester.

Uddannelsens fag kan læses som enkeltfag. Her får du et enkeltfagsbevis ved bestået eksamen. Hvis du består alle fag inden for en 4-årig periode, udsteder SDU et samlet bevis til dig.

Forbehold
Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.