Kompetenceprofil

Ud over de generelle studiekompetencer får du kvalifikationer inden for skriftlig tekstproduktion i mange genrer, i den klassiske og moderne retorik og i de fortælleteoretiske begreber, der er særlig relevante for din egen tekstproduktion.

Uddannelsen giver dig endvidere kvalifikationer i vurdering af sproglige og æstetisk kvalitet i fiktive og non-fiktive genrer og den giver dig viden om hvordan skriftkulturen har udviklet sig og spiller sammen med mundtlige udtryk og med medierne.