Skip to main content

Adgangskrav

Du skal for at kunne optages på Skrivekunst have en studentereksamen med følgende niveauer bestået

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

Opfylder du ikke disse adgangskrav, kan du søge om optagelse på en dispensation - dispensation gives udfra en samlet vurdering af dine realkompetencer, men som udgangspunkt skal du mindst have bestået de ovennævnte fag på studentereksamensniveau eller gennem en efterfølgende videregående uddannelse.

Læs mere om en evt. realkompetence-vurdering på uddannelsesguiden. Realkompetencevurderingen finder sted på et lokalt VUC. SDU efteruddannelse vejleder gerne om procedure .

Enkeltfag
Du kan pt. udelukkende optages på enkeltfag på uddannelsen. Det betyder, at du skal søge om optagelse på det kursus, som du ønsker at tage, og søge om optagelse igen semestret efter, hvis du ønsker at tage endnu et kursus osv.

Hvis du ønsker et samlet bevis for uddannelsen, når du har bestået alle kurser, der indgår i Skrivekunst, skal du afslutningsvis søge Studienævnet for Dansk, Tysk og Spansk om, at enkeltfagene ækvivalerer den samlede uddannelse med henblik på at få udstedt et ækvivalensbevis.

Forbehold
Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.