Skip to main content

Kan du lide at skrive? Vil du gerne blive bedre? Er du parat til at kaste dig ud i både skønlitteratur og faglitteratur? Så er Skrivekunst et godt valg for dig!

Hvis du går med en forfatter i maven, eller satser på at blive en god formidler af dit fag, kan du udvikle dine færdigheder på Skrivekunst.

Skrivekunst er en akademisk enkeltfagsuddannelse, hvor det kreative arbejde med tekster er omdrejningspunktet. Med uddannelsens akademiske dimension søger vi at styrke de studerendes analytiske og teoretiske færdigheder, så de i højere grad bliver i stand til at forholde sig kritisk reflekterende til deres egen tekstproduktion. Uddannelsen forener det kreative fra Creative Writing-traditionen med de akademiske uddannelsers mere teoretiske, analytiske og historiske dimensioner. Netop samspillet mellem det kreative arbejde og uddannelsens traditionelle akademiske discipliner udvikler vores studerendes skrivefærdigheder.

Skrivekunst har tekstproduktion på dansk som sit kerneområde, og både skønlitteratur, faglitteratur og blandingsgenrer er fast en del af vores kurser. Vi arbejder både med de studerendes egne og professionelle forfatteres tekster, for man bliver bedre til at skrive af at læse andres og egne tekster kritisk. Samtidig søger vi at skærpe vores studerendes refleksionsevne gennem de mediehistoriske og teoretisk-analytiske færdigheder, som man får på uddannelsens akademiske discipliner – narratologi, mediehistorie.

3 gode grunde...

  • Din egen skrivestil bliver udfordret og du får lov til at afprøve forskellige genrer, så du i sidste ende kan finde den, eller de, genrer, du vil koncentrere dig om.  
  • Du vil blive undervist i et mix af akademiske skrivekunstskaber, der tilsammen giver dig værktøjer til at kunne skrive kreativt og fængende.  
  • Med en tilvalgsuddannelse i Skrivekunst vil du kunne arbejde i både den offentlige og private sektor.