Skip to main content
  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Står du og er klar til at ville undervise i latin?

Med denne merituddannelse for gymnasielærere kan du blive latinlærer uden at have haft græsk.

 

I et samarbejde mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet udbyder vi nu en deltidsuddannelse i latin for sproglærere. 

Formålet med uddannelsen er at afhjælpe den akutte latinlærermangel ved landets gymnasier, og i en tidsbegrænset periode bevilger universiteterne dispensation fra adgangskravet om Græsk A. 

 

Tillægsuddannelsen består af tre elementer, der udbydes af de tre institutioner således:

Der optages studerende på uddannelsen til studiestart februar 2020, 2021 og 2022. Propædeutik udbydes med start sommer 2020.
For optagelse på uddannelsen gælder følgende særlige betingelser:

  • Latin på A-niveau (kan opnås ved propædeutik undervisning på KU); dette modul skal være bestået inden optagelse på SDU
  • Gennemført kandidatuddannelse med et moderne fremmedsprog som centralfag
  • Gennemført gymnasiepædagogikum

Dispensationen fra adgangskravet om Græsk A  løber i en tidsbegrænset periode på 3 år fra 2020-2022.

Uddannelsens opbygning

Se hvilke fag, du skal have hvornår. OBS! Siden åbner på mitSDU, som er for indskrevne studerende.

se her

Praktiske oplysninger

Hvornår er der undervisning, og hvad koster uddannelsen?

se her

Ansøg nu

Søg senest 1. juli med studiestart 1. september

Søg her

Klassiske Studier Det Humanistiske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3201
  • Fax: +45 6550 2270

Sidst opdateret: 22.04.2020